Cancer och hematologi

This page in English

Karolinska Institutet har en central position inom cancerforskningen i världen. Forskningens främsta mål är att se till att så få människor som möjligt drabbas eller dör av cancer. Forskningen täcker alla områden från studier av små molekyler till omfattande undersökningar bland stora populationsgrupper.

Forskningen har bland annat möjliggjorts av intäkter från externa finansiärer; Cancerfonden har genom 150 miljoner kronor stöttat olika projekt under 2015 och är den fjärde största enskilda externa finansiären av Karolinska Institutets forskning.