Cancer och hematologi

Karolinska Institutet har en central position inom cancerforskningen i världen. Forskningens främsta mål är att se till att så få människor som möjligt drabbas eller dör av cancer. Forskningen täcker alla områden från precisionsmedicin och nya immunterapier till omfattande undersökningar i stora befolkningsgrupper. En stor del av forskningen finansieras med stöd av externa organisationer, så som Cancerfonden och Barncancerfonden. 

Organisation

Intervjuer och fördjupning

Nyheter inom cancer och hematologi