Bygger upp forsknings- och vårdkapacitet i låginkomstländer

Ett extra tillskott av pengar till hiv-forskning i början av 1990-talet gjorde att Elisabeth Faxelid, professor i reproduktiv och perinatal omvårdnad vid institutionen för folkhälsovetenskap, bytte barnmorske- och vårdläraryrket mot forskarens. I dag forskar och undervisar hon om sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter, främst hos ungdomar, i ett globalt perspektiv.

Professor Elisabeth Faxelid. Foto: Bildmakarna

Elisabeth Faxelids forskning har visat att ungdomar i Afrika inte får den vård och information de behöver när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Detta beror bland annat på religion, kulturella normer, stereotypa könsroller, brist på utbildning, begränsad tillgång till preventivmedel och negativ inställning till sexualupplysning bland vårdpersonal. Därmed riskerar ungdomar att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. Unga ogifta gravida flickor blir ofta stigmatiserade och utstötta och många känner sig tvingade att utföra riskabla illegala aborter.

– Världens befolkning består till majoriteten av ungdomar, vilka är lättare att påverka än vuxna. Våra studier visar att det bland ungdomar finns en beredskap och potential att bryta med traditionella könsroller, säger Elisabeth Faxelid.

Hennes interventionsstudier visar även att vårdpersonal kan utveckla en mer positiv inställning till sexualupplysning genom olika utbildningsinsatser.

Under 1990-talet genomförde Elisabeth Faxelid sitt avhandlingsarbete i Zambia om vård av personer med sexuellt överförbara sjukdomar. Syftet var att hitta ett sätt att öka förståelsen för att även sexuella partners till den som drabbats av en könssjukdom ska behandlas.

– Avhandlingen visade att tio minuters rådgivning hade relativt stor effekt framförallt för de zambiska männen, mindre för kvinnorna. Det kan förklaras av kvinnans lägre ställning i samhället. Det var svårt för kvinnorna att tala om för sina män att de skulle söka vård. Kvinnorna riskerade att bli misshandlade eller utkastade från hemmet, säger Elisabeth Faxelid.

Sexuella invigningsriter för ungdomar

Många av Elisabeth Faxelids studier har riktat in sig på utsatta unga kvinnor i Asien och i länder i södra och östra Afrika.

Ett av flera doktorandprojekt som Elisabeth Faxelid handleder handlar om hur man kan minska antalet oönskade graviditeter i Uganda genom att studera tillgänglighet och användning av preventivmedel bland ungdomar. Andra projekt handlar om kvinnor som säljer sex och kvinnor som drabbats av genitala fistlar på grund av ett utdraget förlossningsarbete.

Elisabeth Faxelids forskargrupp bedriver också ett projekt om en etnisk grupp i norra Laos och deras sätt att introducera ungdomar i vuxenlivet genom speciella sexuella initieringsriter.

Riterna innebär bland annat att äldre män ska ha sex med flickorna, som är i 11-13 årsåldern och att gäster erbjuds sex med flickorna. Beteendet innebär bland annat en ökad risk för hiv-spridning och oönskade graviditeter.

– Här måste man vara ödmjuk och respektfull, för vi kan ju inte bara ramla in och tro att vi kan förändra kulturen genom att säga att detta är helt fel. Ingen skulle lyssna på det. Systemet har fungerat under lång tid och gruppen uppfattar detta som sitt sätt att vara, säger Elisabeth Faxelid och fortsätter:

– Istället diskuterar vi med gruppen om risker och om vilka kulturbevarande alternativa sätt som kan finnas för att introducera flickor och pojkar i vuxenvärlden. Förändring kan komma först när människorna själva börjar diskutera frågorna.

Sprida kunskap på plats

Det är viktigt att implementera forskningsresultaten så de gör nytta. Här ses en forskargrupp i Uganda där en av Elisabeth Faxelids doktorander leder en grupp ute i naturen. Foto: Elisabeth Faxelid
Det är viktigt att implementera forskningsresultaten så de gör nytta. Här ses en forskargrupp i Uganda där en av Elisabeth Faxelids doktorander leder en grupp ute i naturen. Foto: Elisabeth Faxelid

Ett viktigt mål för Elisabeth Faxelid är att implementera forskningsresultaten, så att de gör nytta. Ett sätt att påverka samhället mer djupgående är att bygga forskningskapacitet i låginkomstländer. Över 30 studenter, från Afrika och Asien, har numera doktorerat inom forskargruppen.

– Vissa samhällsförändrande projekt behöver vara mer långtgående än vad vi kan prestera inom ett begränsat forskningsprojekt på tre till fem år. Det är oerhört viktigt att handleda doktorander från låginkomstländer som kan driva frågorna vidare. Vi bygger forskningskapacitet så att de kan gå vidare i metodologiska frågor och i sin tur handleda och utveckla vården, säger Elisabeth Faxelid.

Eftersom det råder en skriande brist på läkare i många afrikanska länder är det viktigt att använda sig av andra grupper av hälsopersonal för att minska mödradödligheten. I en studie vid Makerere University i Uganda studerar forskargruppen till exempel om barnmorskor, i stället för läkare, kan behandla kvinnor som söker vård för komplikationer efter spontana missfall eller illegal abort.

Text: Helena Mayer, publicerad i "Från Cell till samhälle" 2011.

Om forskningsämnet

Majoriteten av världens befolkning består av barn och ungdomar. Kunskapsbrist i kombination med sociala och kulturella faktorer gör att unga människor i låginkomstländer utsätts för sexuella och reproduktiva hälsorisker.

Elisabeth Faxelid vill genom sin forskning bygga forsknings- och vårdkapacitet i dessa länder, fördjupa kunskaperna om puberteten och övergången till vuxenvärlden samt utveckla socialt och kulturellt relevanta interventioner för att förebygga ohälsa bland ungdomar.