Beslut angående utlysningen Sabbatical 2022

.

Porträt av Susanne Guidetti i en park, det är sommar.
Susanne Guidetti, professor, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Foto: ulf sirborn

Styrgruppen SFO-V fattade den 15 juni beslut om delfinansiering av sabbaticalvistelser inom vårdvetenskap att utföras vid universitet under perioden 2022-2023.  


Styrgruppen har använt sig av externa granskare som har bedömt att Susanne Guidetti har flest meriter. Styrgruppen beviljar därmed medel till Susanne Guidetti som planerar att använda sina medel under våren 2023.

Sökande som inte fick medel denna gång är välkomna att söka nästa gång för denna utlysning kommer att vara ett återkommande inslag hos SFO-V.  

Marina Olsson
2022-07-06