Beslut angående utlysningen Global Bridges 2022

Utlysningen Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers hade sista ansökningsdag den 16 februari.

Totalt inkom sju ansökningar. Efter bedömning av ansökningar, baserat på kriterier som angavs i utlysningstexten, tog SFO-V:s styrgrupp beslut den 23 februari att bevilja följande sökande/juniora forskare på Kl och deras inbjudna vetenskapspersoner deltagande i programmet Global Bridges 2022:

Beslut angående utlysningen Global Bridges 2022
Sökande Inbjuden senior forskare Universitet
Elin Jakobsson Katie Robinson Limerick University, Ireland
Johanna Granhagen Jungner Johanna Viitanen Aalto University, Finland
Åsa Norman J. Mark Eddy Texas, Austin University, USA
Margarita Mondaca Suzanne Huot University of British Columbia, Vancouver, Canada
Hanna Johansson Theresa Ellis Boston University, USA
Sebastian Lindblom Robin Miller University of Birmingham, UK
Linda Timm Juliet Kiguli Makerere University, Uganda
SJ
Innehållsgranskare:
Marina Olsson
2022-06-09