"Behandling halverar våldsbrotten"

Professor Paul Lichtenstein vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och hans forskargrupp har studerat över 82 000 svenskar med en psykiatrisk diagnos, deras medicinering och huruvida de fällts för våldsbrott mellan åren 2006 och 2009. Han kan visa att behandling med antipsykotiska och stämningsstabiliserande läkemedel minskar risken för våldsbrott.

Professor Paul Lichtenstein. Foto: Ulf Sirborn

Text: Fredrik Hedlund, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nummer 3 2014.

Är psykiskt sjuka människor mer våldsbenägna än andra människor?

– Ja, personer med en diagnos av schizofreni har tre till fyra gånger högre risk att dömas för våldsbrott. Även de med bipolär sjukdom har en förhöjd risk.

Hur påverkar behandlingen våldsbrotten?

– När personerna med en diagnos hade antipsykotisk behandling så minskade våldsbrotten med närmare 50 procent. Och nästan samma minskning såg vi för de stämningsstabiliserande läkemedlen.

Det är ganska mycket, eller hur?

– Det är väldigt mycket. Om man med politiska medel skulle minska brottsligheten med 50 procent så skulle man ha åstadkommit något väldigt stort.

Vad säger detta om våldsbrott begångna av psykiskt sjuka människor? Kan man kalla dem en effekt av underbehandling?

– Ja, så skulle man kanske kunna säga. Men en bättre formulering är kanske att våra resultat tyder på att hälften av de våldsbrott som begås av personer med psykotiska sjukdomar skulle kunna ha avhjälpts med behandling.

Vad bör dessa resultat leda till tycker du?

– Man ska nog ändå inte överdriva betydelsen av detta fynd. Det är ytterligare en sak att ta in i vågskålen inför beslutet om behandling. Men det är många saker som man måste ta hänsyn till. Det handlar om patientens egen vilja, biverkningar, om man blir överviktig, vilka andra resurser man har att tillgå och så vidare. Det är inte bara våldsbenägenheten som ska avgöra om en patient ska få behandling. Vi medicinerar inte för att minska brottsligheten, vi medicinerar för att lindra psykossjukdomen.