Anna Falk: ”Vi har en modell av hjärnan”

Namn: Anna Falk
Titel: Forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet
Drivkraft: ”Nyfikenhet, att förstå stamcellers roll i frisk och sjuk hjärna.”

Anna Falk. Photo: Christopher Hunt
Anna Falk. Foto: Christopher Hunt

Ni kan backa vanliga hudceller till så kallade inducerade pluripotenta stamceller. Hur?

– Vi börjar med att odla celler från en bit hud. Dessa förser vi sedan med fyra speciella omprogrammeringsgener som gör att hudcellerna induceras att backa tillbaks i utvecklingen tills de blir stamceller.

Vad kan man använda cellerna till?

– Jag använder backade hudceller från personer med sjukdomar som autism, och schizofreni för att odla fram hjärnceller. Sedan kan vi studera hur dessa patienters hjärnceller skiljer sig från hjärnceller från en frisk person. På så vis gör vi modeller i cellodlingsskålar av patienter med hjärnsjukdom, så kallade ”patients in a dish”. Vi har till exempel gjort en 3D-modell av en Alzheimerhjärna. Då använde vi en gel där vi sådde in nervcellerna i ett tredimensionellt mönster där nervcellernas beteende liknade hur de beter sig i den riktiga hjärnan. Man kan också odla små sfärer i flytande media. Med rätt näring så utvecklas de till små hjärnliknande bollar som man kallar organoider. De kan användas för att studera den friska och sjuka hjärnans utveckling.

Finns det fler användningsområden?

– Man kan också odla fram hjärnceller för att transplantera till patienter med neurologisk sjukdom eller hjärnskada. Sådana studier görs just nu i försöksdjur.

Berättat för: Fredrik Hedlund, först publicerad i tidningen Medicinsk Vetenskap nr 4 2015. Forskarens organisatoriska anknytning uppdaterad i oktober 2021.