Aktuellt SFO-V

Seminarier, föreläsningar, konferenser, workshops med mera, organiserade och finansierad av SFO-V, och även utmärkelser av personer anknutna till SFO-V samlas här:

illustrated brain
Illustratör: Kelda Stagg

April

  • 27 - 28 April  Vetenskapligt möte med Umeå Universitet

Januari

  • 28 januari  Styrgruppsmöte SFO-V
    13:00-16:00