Aktuellt SFO-V

Seminarier, föreläsningar, konferenser, workshoppar med mera, organiserade och finansierad av SFO-V, och även utmärkelser av personer anknutna till SFO-V samlas här:

Juni 

14-15 juni kl. 09:00-15:00 day 1, 09:00-13:00 day 2 styrgrupp 

Augusti

2 augusti, Pengar att söka: Se Call for Project Funding within SFO-V, senast: 2021-10-14 kl. 14:00   

25 augusti kl.13:00-15:00 styrgrupp 

31 augusti, Abstract call - Se online conference 25-26 november, senast 2021-08-31

September

Oktober 

20 oktober kl.13:00-15:00 styrgrupp

November 

24 november kl. 13:00 - 15:00 styrgrupp