Aktuellt SFO-V

Seminarier, föreläsningar, konferenser, workshoppar med mera, organiserade och finansierade av SFO-V samlas här:

 

Global Bridges 2022

Utlysning av Global Bridges projektmedel. Utlysningen kommer att vara öppen för sökande från 2021-12-20- 2022-02-16. Läs mer om utlysningen här  

 

Februari

Styrgruppsmöte SFO-V den 23. 

 

March

23 mars

Fysisk aktivitet och stillasittande bland seniorer

Skiljer sig aktivitetsmönster mellan män och kvinnor och kan dopaminreglering förklara skillnader i motivation för fysisk aktivitet?

Ing-Mari Dohrn, MD, adjunkt, forskare vid Sektionen för fysioterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

 

April 

Styrgruppsmöte SFO-V den 20.  

 

June

Styrgruppsmöte SFO-V den 15-16 juni.  

 

August

Styrgruppsmöte SFO-V den 24.  

 

October 

Styrgruppsmöte SFO-V den 19.  

 

November

Styrgruppsmöte SFO-V den 23 november.  

 

Chris Bengtsson
2023-02-02