2018 års professorsinstallation

This page in English

Torsdag den 11 oktober installerades åtta nya professorer vid Karolinska Institutet under högtidliga former i Aula Medica. Dessutom välkomnades två nya adjungerade professorer och två gästprofessorer. 

Nya adjungerade professorer och gästprofessorer

Georgios Rassidakis har anställts som adjungerad professor i patologi vid institutionen för onkologi-patologi från 1 mars 2018.

Anna Nordenström har anställts som adjungerad professor i pediatrisk endokrinologi och medfödda metabola sjukdomar vid institutionen för kvinnos och barns hälsa från 1 januari 2018.

Mathias Uhlén har anställts som gästprofessor i neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap  från 1 maj 2018 till 30 april 2021.

Marie Klingberg Allvin har anställts som gästprofessor i global sexuell och reproduktiv hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa från 1 januari 2018 till 31 december 2020.

För dig som vill veta mer

Professorsinstallation 2017, fotograf Erik Flyg

Professor är den högsta akademiska titeln som går att få vid ett svenskt universitet. För att bli professor vid Karolinska Institutet måste en söka positionen i hård konkurrens med andra forskare. Varje höst hålls en installationsceremoni då nya professorer presenteras och blir firade av kollegor, familj och vänner. 

Så går det till att bli professor

Mer om våra akademiska högtider