Skip to main content

2018 års professorsinstallation

Torsdag den 11 oktober installerades åtta nya professorer vid Karolinska Institutet under högtidliga former i Aula Medica. Dessutom välkomnades två nya adjungerade professorer och två gästprofessorer. 

Våra nya professorer