Open ward meeting Division of Family Medicine and Primary Care

Datum: 2024-05-16
Tid kl 15:00-17:00
Plats: Sal 402 Karolinska Institutet, Alfred Nobels allé 23, Campus Huddinge

Program

Kl. 15:00     Välkomna till öppet avdelningsmöte, Helena Salminen- avdelningschef

Kl. 15.30    Presentation av nya bitr. avdelningschefer, Caroline Wachtler och Johan Ärnlöv 

Kl. 16.00     Caroline Wachtler  ny lektor – presenterar projektet

”ABC-projektet: Upptäckt och stöd för äldre människor med risk för sjukdomsutveckling och skörhet”.

Kl. 16.15    Hanna Sandelowsky ny docent- presenterar projektet  "Astma och KOL i primärvården" 

Kl. 17:00   Avrundning

Kl. 17.15    Mingel på vår avdelning

Varmt välkomna! Helena, Caroline och Johan

 

 

MB
Content reviewer:
15-05-2024