Priser på universitetstandvård

Priserna för behandlingar på universitetstandvården varierar beroende på vem du blir behandlad av.

Behandling av student

Din tandläkarstudent lämnar alltid ett kostnadsförslag för vad behandlingen kommer att kosta. Det innebär att du inte nödvändigtvis kommer behöva betala efter varje besök utan i stället när åtgärden är utförd.

Prislista för behandling av student

Kom ihåg att du bara kan betala med kort och att klinikerna där våra studenter tar emot dig är inte anslutna till Försäkringskassan.

I undantagsfall kan ditt tillstånd kräva ytterligare specialistundersökning på röntgen. Om så är fallet debiteras det enligt tandvårdstaxan som omfattas av tandvårdsförsäkringen.

Behandling av legitimerad tandläkare eller tandhygienist

För behandling som utförs av lärare/allmäntandläkare på vår lärarklinik.

Prislista för behandling på lärarkliniken

Behandling av specialisttandläkare

För behandling som utförs av specialisttandläkare på någon av våra specialistkliniker är kostnaden högre än referenspriser.

Prislista för behandling på våra specialistkliniker