Universitetsledning

Rektor

Annika Östman Wernerson

Rektor

Annika Östman Wernerson är rektor vid Karolinska Institutet.

Rektor är Karolinska Institutets myndighetschef och svarar för ledningen av verksamheten närmast under konsistoriet.

Annika Östman Wernerson är professor i njur- och transplantationsvetenskap samt överläkare i klinisk patologi.

Läs mer om Annika Östman Wernerson

Profile image

Bettina Wemanis

Rektors sekreterare

Prorektor

Martin Bergö

Prorektor

Martin Bergö är prorektor vid Karolinska Institutet.

Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Därutöver har prorektor bl.a. ansvar för Karolinska Institutets inre verksamhet, såsom arbetsledning av prefekter samt arbetsmiljöfrågor, lika villkorsfrågor, miljöledningsfrågor och kvalitetsarbetet. Prorektor samordnar beredning av ärenden i samarbetet med Region Stockholm.

Martin Bergö är professor i molekylär medicin.

Läs mer om Martin Bergö

Profile image

Pernilla Witte

Prorektors sekreterare

Universitetsdirektör

Veronika Sundström

Universitetsdirektör
08-524 800 00

Veronika Sundström är universitetsdirektör på Karolinska Institutet.

Universitetsdirektören har under rektor det övergripande ansvaret för KI:s verksamhet i administrativt, rättsligt och ekonomiskt avseende. Universitetsdirektören utses av rektor och är huvudföredragande i konsistoriet.

Profile image

Catrin Främberg

Universitetsdirektörens sekreterare
GG
Content reviewer:
31-08-2023