Unit of Education

The Unit of Education is responsible for the management, coordination and administration education at IMM. IMM educates students, doctoral students and professionals in toxicology, work and health, epidemiology, register-based research, global and equal care and health, biostatistics, and health promotion.

Staff and contact

Enhetschef

All members of the group

Utbildning vid IMM

Utbildning är en viktig del i Institutet för Miljömedicins verksamhet. Vi utbildar studenter, doktorander och yrkesverksamma inom toxikologi, arbete och hälsa, epidemiologi, registerbaserad forskning, global och jämlik vård och hälsa, biostatistik, samt hälsopromotion.

Mer information här.