Skip to main content

Experimental endocrinology

Research group Olle Kämpe

Olle Kämpe

Professor/senior physician

Omar Alonso-Naranjo, Anknuten

Maribel Aranda Guillen, Forskarstuderande

Ileana Botusan, Anknuten

Daniel Eriksson, Anknuten

Åsa Hallgren, Forskningsingenjör

Eystein Husebye, Professor, gäst

Magnus Isaksson, Anknuten

Olle Kämpe, Professor/överläkare

Nils Landegren, Anknuten

Marianne Øksnes, Anknuten

Fabian Sardh, Anknuten

Kerstin Sännås, Anknuten