Education Office for Study Programmes in Medicine and Biomedicine

Kansliet utgör ett stöd till läkarprogrammet och biomedicinprogrammet, både till programmens ledningar i frågor som rör programmen samt till studenterna i frågor om deras studier. Kansliet samordnar och bereder även ärenden till programnämnderna och delar av deras underorganisation samt ansvarar för drift av till exempel läkarprogrammets prov- och intervjubaserade urval.

Staff and contact

Group leader

All members of the group