Forskning vid institutionen för odontologi

This page in English

Vid institutionen för odontologi bedrivs bred forskning inom området orala vetenskaper. Målsättningen med forskningen är att bidra till att förbättra människors orala hälsa samt förebygga och motverka orala sjukdomar.

Förutsättningarna för att bedriva odontologisk forskning av hög internationell klass är utmärkta vid KI Campus Flemingsberg. Laboratorierna är mycket ändamålsenliga och utrustningen av hög kvalitet. Närheten till Novum, Centrum för Biovetenskaper, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt Södertörns högskola bidrar till att skapa en unik och kreativ miljö som ständigt utvecklas.

För mer information om vår forskning besök de engelska sidorna.
Odontologi