Forskning vid institutionen för odontologi

Vid institutionen för odontologi bedrivs bred forskning inom området orala vetenskaper. Målsättningen med forskningen är att bidra till att förbättra människors orala hälsa samt förebygga och motverka orala sjukdomar.

Picture of a beautifully colored dental caries in yellow on a pink tooth

Förutsättningarna för att bedriva odontologisk forskning av hög internationell klass är utmärkta vid KI Campus Flemingsberg. Här ingår vi i ANA Futura, en translationell integrerad forskningsmiljö utrustad för spetsforskning. Närheten till  Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt KTH, Röda Korsets högskola och Södertörns högskola bidrar till att skapa en unik och kreativ miljö som ständigt utvecklas.

För mer information om vår forskning besök våra engelska forskningssidor.

Bidra till vår forskning