Människor skyddskläder i labbmiljö, biosäkerhetslabb.

Resurser för forskare

Sedan pandemins början har Karolinska Institutets forskare publicerat närmare 1000 vetenskapliga artiklar om olika aspekter av covid-19. Forskarnas viktiga arbete fortsätter, men nu kanske under mer normala förhållanden. På den här sidan presenteras fortfarande en del av de resurser som togs fram för forskare under pandemins akuta fas i början av 2020.