För medarbetare och studenter på KI

Här finns rekommendationer och viktig information utifrån aktuell situation och smittspridning i samband med covid-19.

Berättelser från pandemin