För medarbetare och studenter på KI

Här finns rekommendationer och viktig information utifrån aktuell situation och smittspridning i samband med covid-19. Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

Berättelser från pandemivåren 2020