Skip to main content

Yvonne Juhlins forskargrupp

Klinisk ätstörningsforskning

Vi bedriver forskning nära den kliniska verksamheten med syfte att utveckla och förbättra ätstörningsvården.

Om oss

Yvonne Juhlins forskargrupp är verksam inom området klinisk ätstörningsforskning på Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ). Forskargruppen är knuten till Forsknings- och utvecklingsenheten (SCÄ FoU) som är klinikens egen enhet för forskning och utveckling. Vi arbetar för att öka kunskapen om ätstörningar och att förbättra vården för patienterna.

SCÄ är en av världens största klinker för specialiserad vård av ätstörningar och tar emot cirka 1500 nya patienter varje år. Kliniken erbjuder öppenvård, dagsjukvård och heldygnsvård för män och kvinnor i alla åldrar som är drabbade av ätstörningar.

Forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs nära den kliniska verksamheten och i samarbete med andra forskargrupper.

Våra fokusområden

  • Bakomliggande faktorer – Varför får personer ätstörningar?
  • Utveckla ätstörningsvården
  • Underlätta kontakt med vården
  • Säkerställa att behandlingar är evidensbaserade
  • Öka livskvaliteten för personer med ätstörningar

Ett urval av pågående forskningsprojekt

Lisdexamfetaminbehandling av bulimia nervosa med och utan samtidig sannolik ADHD
Fastställa om Lisdexamfetamin minskar symtomen vid bulimia nervosa och belysa om en eventuell effekt påverkas av graden av samtidiga ADHD-symtom eller är beroende av en samsjuklighet med ADHD.
Doktorand: Nils Erik Svedlund
Handledare: Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Ylva Ginsberg och Claes Norring
Kontakt: nils.erik.svedlund@ki.se

Självvald inläggning för personer med allvarlig ätstörningssjukdom
Utvärdering av självvald inläggning för vuxna patienter inom heldygnsvården, hälsoekonomi och patientens upplevelse.
Doktorand: Mattias Strand
Handledare: Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Cynthia Bulik och Sanna Aila Gustafsson
Kontakt: mattias.strand@ki.se

NÄRA - En internetbehandling för ätstörningar
I samarbete med forskare från Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och eHälsoinstitutet i Kalmar tar vi fram en ny internetbehandling baserad på Enhanced Cognitive Behavior Therapy (CBT-E). I studien utvärderar vi implementeringen, användbarheten och behandlingseffekter.
Doktorand: Anne-Charlotte Wiberg
Handledare: Elisabeth Welch, Ata Ghaderi och Yvonne von Hausswolff-Juhlin
Kontakt: anne-charlotte.wiberg@ki.se

Eira-mottagningen
Ett utvecklingsprojekt där vi erbjuder lågintensiv behandling i öppenvård för långtidssjuka patienter med ätstörningar (SEED - Severe and Enduring Eating Disorders).
Projektledare: Elisabeth Welch
Kontakt: elisabeth.welch@ki.se

Samarbeten

IMA - Investigating the Microbiome in Anorexia Nervosa
SCÄ samarbetar med Center for Eating Disorder Innovation (CEDI) för att undersöka vilka biologiska och miljömässiga faktorer som påverkar behandlingsresultat vid anorexia nervosa. Vi på SCÄ hjälper till att rekrytera deltagare till studien och samlar in prover.
Doktorand: Camilla Wiklund (CEDI)
Handledare: Cynthia Bulik, Ralf Kuja-Halkola, Paul Lichtenstein, Katarina Bälter och Elisabeth Welch
Kontakt: camilla.wiklund@ki.se

BEGIN - Binge Eating Genetics Initiative
SCÄ samarbetar med Center for Eating Disorder Innovation (CEDI) i den första stora studien som undersöker hur människans genuppsättning och tarmbakterier interagerar både i sjukdomsutveckling och fortsatt sjuklighet vid bulimi och hetsätningsstörning. Vi på SCÄ hjälper till att rekrytera deltagare till studien och samlar in prover.
Projektansvariga: Malin Rådström, Virpi Leppä och Cynthia Bulik (CEDI)
Kontakt: malin.radstrom@ki.se

Tandhälsa och ätstörningar
SCÄ samarbetar med Eastmaninstitutet, Folktandvården och Karolinska Institutet. En studie på kliniken som undersöker hur problem med munhälsan yttrar sig vid olika ätstörningar samt hur livskvaliteten påverkas.
Projektansvariga: Ulrica Gidlund (Eastmaninstitutet) och Yvonne von Hausswolff-Juhlin
Kontakt: ulrica.gidlund@sll.se

Utvalda publikationer Yvonne von Hausswolff-Juhlin

Self-admission to inpatient treatment in psychiatry: lessons on implementation.
Strand M, Gustafsson SA, Bulik CM, von Hausswolff-Juhlin Y
BMC Psychiatry 2017 10;17(1):343

Self-admission to inpatient treatment for patients with anorexia nervosa: The patient's perspective.
Strand M, Bulik CM, von Hausswolff-Juhlin Y, Gustafsson SA
Int J Eat Disord 2017 Apr;50(4):398-405

Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) among adult eating disorder patients.
Svedlund NE, Norring C, Ginsberg Y, von Hausswolff-Juhlin Y
BMC Psychiatry 2017 01;17(1):19

A Register-Based Case-Control Study of Prescription Medication Utilization in Binge-Eating Disorder.
Watson HJ, Jangmo A, Munn-Chernoff MA, Thornton LM, Welch E, Wiklund C, et al
Prim Care Companion CNS Disord 2016 Jul;18(4):

Case management at an outpatient unit for severe and enduring eating disorder patients at Stockholm Centre for Eating Disorders- a study protocol.
Molin M, von Hausswolff-Juhlin Y, Norring C, Hagberg L, Gustafsson SA
J Eat Disord 2016 ;4():24

Binge-eating disorder in the Swedish national registers: Somatic comorbidity.
Thornton LM, Watson HJ, Jangmo A, Welch E, Wiklund C, von Hausswolff-Juhlin Y, et al
Int J Eat Disord 2017 Jan;50(1):58-65

Treatment-seeking patients with binge-eating disorder in the Swedish national registers: clinical course and psychiatric comorbidity.
Welch E, Jangmo A, Thornton LM, Norring C, von Hausswolff-Juhlin Y, Herman BK, et al
BMC Psychiatry 2016 05;16():163

Psychiatric comorbidity in women and men with eating disorders results from a large clinical database.
Ulfvebrand S, Birgegård A, Norring C, Högdahl L, von Hausswolff-Juhlin Y
Psychiatry Res 2015 Dec;230(2):294-9

Swedish clinical guidelines--prevention and management of metabolic risk in patients with severe psychiatric disorders.
Gothefors D, Adolfsson R, Attvall S, Erlinge D, Jarbin H, Lindström K, et al
Nord J Psychiatry 2010 Oct;64(5):294-302

Schizophrenia and physical health problems.
von Hausswolff-Juhlin Y, Bjartveit M, Lindström E, Jones P
Acta Psychiatr Scand Suppl 2009 ;(438):15-21

Does excess pregnancy weight gain constitute a major risk for increasing long-term BMI?
Amorim AR, Rössner S, Neovius M, Lourenço PM, Linné Y
Obesity (Silver Spring) 2007 May;15(5):1278-86

Gender differences in associations of eating pathology between mothers and their adolescent offspring.

Elfhag K, Linné Y
Obes. Res. 2005 Jun;13(6):1070-6

Natural course of gestational diabetes mellitus: long term follow up of women in the SPAWN study.
Linné Y, Barkeling B, Rössner S
BJOG 2002 Nov;109(11):1227-31

Utvalda publikationer Elisabeth Welch

Binge-eating disorder in the Swedish national registers: Somatic comorbidity.
Thornton LM, Watson HJ, Jangmo A, Welch E, Wiklund C, von Hausswolff-Juhlin Y, et al
Int J Eat Disord 2017 Jan;50(1):58-65

The Science Behind the Academy for Eating Disorders' Nine Truths About Eating Disorders.
Schaumberg K, Welch E, Breithaupt L, Hübel C, Baker JH, Munn-Chernoff MA, et al
Eur Eat Disord Rev 2017 11;25(6):432-450

Anorexia Nervosa, Major Depression, and Suicide Attempts: Shared Genetic Factors.
Thornton LM, Welch E, Munn-Chernoff MA, Lichtenstein P, Bulik CM
Suicide Life Threat Behav 2016 Oct;46(5):525-534

A Register-Based Case-Control Study of Prescription Medication Utilization in Binge-Eating Disorder.
Watson HJ, Jangmo A, Munn-Chernoff MA, Thornton LM, Welch E, Wiklund C, et al
Prim Care Companion CNS Disord 2016 Jul;18(4):

Treatment-seeking patients with binge-eating disorder in the Swedish national registers: clinical course and psychiatric comorbidity.
Welch E, Jangmo A, Thornton LM, Norring C, von Hausswolff-Juhlin Y, Herman BK, et al
BMC Psychiatry 2016 05;16():163

A comparison of clinical characteristics between adolescent males and females with eating disorders.
Welch E, Ghaderi A, Swenne I
BMC Psychiatry 2015 Mar;15():45

Mortality in Anorexia Nervosa - a look back at and beyond one of the most cited papers in the field. E. Welch & A. Ghaderi, Advances in Eating Disorders: Theory, Research and Practice, 3:2, 221-229 (2015)

Body shape questionnaire: psychometric properties of the short version (BSQ-8C) and norms from the general Swedish population.
Welch E, Lagerström M, Ghaderi A
Body Image 2012 Sep;9(4):547-50

Eating disorder examination questionnaire and clinical impairment assessment questionnaire: general population and clinical norms for young adult women in Sweden.
Welch E, Birgegård A, Parling T, Ghaderi A
Behav Res Ther 2011 Feb;49(2):85-91

Does perfectionism mediate or moderate the relation between body dissatisfaction and disordered eating attitudes and behaviors?
Welch E, Miller JL, Ghaderi A, Vaillancourt T
Eat Behav 2009 Aug;10(3):168-75

Länkar

Stockholms centrum för ätstörningar
http://stockholmatstorningar.se/

FoU-bloggen
https://foubloggen.com/

Centrum för psykiatriforskning
http://psykiatriforskning.se/

CEDI - Centre for eating disorders innovation
https://ki.se/meb/cedi-centre-for-eating-disorders-innovation-ett-centra-for-atstorningsforskning

Frisk & Fri - Riskföreningen mot ätstörningar
https://www.friskfri.se/

Gruppmedlemmar