Yvonne Juhlins forskargrupp

This page in English

Klinisk ätstörningsforskning

Ätstörningar, i form av anorexia nervosa, bulimia nervosa och näraliggande tillstånd (atypiska ätstörningar/ätstörning UNS), är ett av de vanligaste psykiska problem som drabbar tonårsflickor. Ätstörningar drabbar upp till 10 % av flickor/unga kvinnor och 0,5-1 % av pojkar/unga män och innebär ökad mortalitet, risk för ett kroniskt förlopp, stort lidande för patienten, stora påfrestningar på anhöriga och stora kort- och långsiktiga samhällskostnader. Det blir allt vanligare att pojkar/män söker vård för ätstörning. Tyvärr är våra kunskaper om ät-störningsrelaterade problem bland pojkar/män mycket bristfälliga, men man kan misstänka stora behandlingsbehov och mörkertal.

Behandling kan vara långvarig och innebär ofta sjukskrivning, såväl för patienten som för anhöriga. Tyvärr väntar många drabbade alltför länge med att söka hjälp, vilket försvårar behandling och försämrar prognosen. Bland patienter mellan 18 och 24 år är var femte helt eller delvis arbetsoförmögen och hälften bor fortfarande hos sina föräldrar (siffror från RIKSÄT - Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsvård). Bland äldre patienter är ca 40 % arbetsoförmögna. Behandlingsframgång är svår att uppnå, med komplett tillfrisknande i bara 50-70 % av fallen, och med alldeles för många patienter som motstår alla tillgängliga be-handlingar. Långtidsuppföljningar visar att personer med ätstörning många år efter sjukdomens debut har mer psykiska problem och sämre arbetsförmåga än jämförbara personer i befolkningen. Ätstörningar förstör alltså utvecklingsmässigt viktiga ungdomsår för många kvinnor och ett ökande antal män.

Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) är Sveriges utan jämförelse största specialiserade ätstörningsklinik (och troligen en av världens största). SCÄ behandlar patienter med ätstörning i alla åldrar och har ett behandlingsutbud som sträcker sig från telefonrådgivning och internetbehandling via uppsökande mobil verksamhet och traditionell öppenvård till olika former av dagvård och heldygnsvård. SCÄ behandlar ca 1 600 patienter per år, varav 7-800 är nya.

För mer information om kliniken

Forsknings- och utvecklingsenheten (SCÄ FoU) är vår egen enhet för forskning och utveckling på Stockholms centrum för ätstörningar. Vi arbetar för att öka kunskapen om ätstörningar samt utveckla och förbättra ätstörningsvården. På enheten pågår flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom området klinisk ätstörningsforskning. 

Forskningen sker inom ramen för den kliniska verksamheten och vi samarbetar även med andra forskargrupper. Hos oss finns även ledningsansvar för det psykiatriska kvalitetsregistret Riksät - Ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling.

Våra fokusområden:

 • Uppkomstmekanismer och riskfaktorer
 • Bedömning, diagnostik och samsjuklighet
 • eHälsa
 • Behandling med läkemedel och psykologiska metoder

Forskningsprojekt

 • Anorexia Nervosa Genetics Initiative
 • Betydelsen av perfektionism vid ätstörning
 • Cognitive Remediation Therapy vid anorexia nervosa
 • Kliniska prövningar av nya läkemedel för behandling av olika ätstörningsgrupper
 • Kliniskt meningsfull diagnostik vid ätstörning
 • Multifamiljeterapi vid ätstörning
 • Translationella studier av anorexia nervosa - mitokondriell dysfunktion och neuroinflammatoriska/-degenerativa mekanismer
 • Vad är en ätstörning? Avgränsning mot normala ät och viktkontrollbeteenden
 • Webbaserade metoder som stöd i vården av ätstörningar
 • Ätstörning och ADHD
 • Ätstörning och psykiatrisk samsjuklighet
 • Ätstörning, neuropsykologi och fMRI

Utvalda publikationer Yvonne Juhlin

20662682

19132962

17495204

15976150

12452459

Gruppmedlemmar

Kristofer EkströmAnknuten
Ylva GinsbergAnknuten, Postdoc
Mattias StrandForskarstuderande
Nils Erik SvedlundForskarstuderande
Elisabeth WelchAnknuten
Anna WennbergAnknuten
Anne-Charlotte WibergForskarstuderande
Yvonne von Hausswolff-JuhlinAnknuten, Forskargruppsledare

Klinisk neurovetenskapPsykiatri