Veronica Svärd tilldelas 4 miljoner kronor

Veronica Svärd är postdoktor på Avdelningen för försäkringsmedicin.

Hon tilldelas 4 miljoner kronor av Familjen Kamprads forskningsstiftelse för att studera koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för personer med mångsjuklighet i yrkesverksam ålder. Projektet undersöker i vilken utsträckning den nya funktionen/yrkesgruppen rehabkoordinatorer kan möta behoven hos dessa personer och bidra till bättre förutsättningar att kunna återgå i sysselsättning. Projektet utförs i samarbete med psykiatrin, ortopedin och primärvården inom Stockholms län och kommer att baseras på enkät- och intervjustudier med patienter, rehabkoordinatorer samt sjukskrivande läkare. Resultaten väntas ge ny kunskap som kan förbättra förutsättningarna för sjukskrivna patienter med mångsjuklighet samt för hälso- och sjukvårdens organisering och utveckling av rehabkoordinatorers verksamhet.