Utbildning vid Avdelningen för psykologi

This page in English

Avdelningen för psykologi ansvarar för huvuddelen av de kurser som ingår i psykologprogrammet vid Karolinska Institutet och medverkar dessutom med kurser och moment på  arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet, psykoterapeutprogrammet och läkarprogrammet. Utöver detta så har vi även hand om en  kurs som kan väljas på Karolinska Institutets forskarutbildning och medverkar med enstaka föreläsningar inom andra program på grund-, magister-, master- och forkarnivå på Karolinska Institutet.

 

Psykologprogrammet

Psykologprogrammet startade höstterminen 2007 och är det första psykologprogram i Sverige som erbjuds vid en medicinsk fakultet. Utbildningen leder till psykologexamen och ger den kompetens som tillsammans med ett års praktisk tjänstgöring (PTP) krävs för legitimation som psykolog enligt av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter. Utbildningen sträcker sig över fem år och innehåller både teoretiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning. Målet för psykologutbildningen vid Karolinska Institutet är att utbilda psykologer med bred kompetens i det psykologiska arbetsfältet och en speciell beredskap för att medverka i och bidra till att utveckla samhällets hälso- och sjukvårdsarbete.

Läs mer om psykologprogrammet här.

Psykologi