Skip to main content

Utbildning vid Avdelningen för psykologi

CNS

Avdelningen för psykologi ansvarar för huvuddelen av de kurser som ingår i psykologprogrammet vid Karolinska Institutet och medverkar dessutom med kurser och moment på arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet, psykoterapeutprogrammet och läkarprogrammet.

 

Vi medverkar även med kurser inom Karolinska Institutets forskarutbildning och bidrar med enstaka föreläsningar inom andra program på grund-, magister-, master- och forskarnivå på Karolinska Institutet. Vidare erbjuder vi kurser ackrediterade inom specialistordningen för psykologer i form av uppdragsutbildningar. Exempel på sådana kurser är Neurofarmakologi för psykologer, Psykologisk behandling vid PTSD och Klinisk forensisk psykologi.

 

Psykologprogrammet

Psykologprogrammet startade höstterminen 2007 och är det första psykologprogram i Sverige som erbjuds vid en medicinsk fakultet. Utbildningen leder till psykologexamen och ger den kompetens som tillsammans med ett års praktisk tjänstgöring (PTP) krävs för legitimation som psykolog enligt av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter.

Utbildningen sträcker sig över fem år och innehåller både teoretiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning. Målet för psykologutbildningen vid Karolinska Institutet är att utbilda psykologer med bred kompetens i det psykologiska arbetsfältet och en speciell beredskap för att medverka i och bidra till att utveckla samhällets hälso- och sjukvårdsarbete.

Läs mer om psykologprogrammet här.