Skip to main content

Tvillingstudier om sjukfrånvaro, sjukersättning samt utbrändhet

I studier om sjukfrånvaro diskuteras betydelsen av selektion, t.ex. in i olika yrken, för resultaten. Kanske beror t.ex. skillnaden i sjukfrånvaro mellan olika yrken på att de som väljer vissa yrken är friskare från början? Ett sätt att hantera detta i forskningsstudier är att använda information om tvillingar. Vi gör flera olika studier baserat på data från Svenska tvillingregistret.

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/sjukersättning

I projektet STODS (Swedish Twin study of Disability pension and sickness absence) är det övergripande syftet att få mer detaljerad kunskap om riskfaktorer för att bli, respektive om konsekvenser av att vara sjukskriven eller få aktivitets/sjukersättning. Särskilt fokus är på rörelseorganens sjukdomar och psykiatriska diagnoser, vilka står för ca 70 % av sjukskrivningarna. I våra studier kan vi ta hänsyn till både miljömässiga och ärftliga faktorer genom att använda data från det stora Svenska Tvillingregistret i detta omfattande prospektiva projekt. Materialet består av ca 120 000 tvillingar födda mellan 1925 och 1990. Tvillingarna har tidigare besvarat en enkät och en telefonintervju med frågor om hälsa, sjuklighet och ett antal psykosociala faktorer. För alla tvillingar har registerdata inhämtas från Försäkringskassan om sjukfrånvaro, sjukersättning (tid. förtidspension) och från SCB om inkomst, yrke, ålderspension, samt från Socialstyrelsen om döds- fall och orsaker.

Mer information om projektet

En tvillingstudie om faktorer av betydelse för utbrändhet

Forskning kring utbrändhet har främst kretsat kring individens arbete där en arbetsmiljö med bland annat bristande stöd, låg grad av kontroll och rollkonflikter utgör riskfaktorer för att en anställd bränner ut sig. Vad gäller individfaktorer tycks även ett starkt engagemang för arbetet, särskilt bland unga personer i början av sin yrkeskarriär, utgöra en risk för att drabbas av utbrändhet. Detta inledande engagemang i arbetet som senare kan leda till utbränning har förklarats med att individen ständigt strävar efter att skaffa självkänsla genom prestationer, och därmed riskerar att driva sig själv utöver rimlighetens gränser. Ärftliga faktorer som förklaring till utbrändhet har bara undersökts i två studier tidigare. Med hjälp av tvillingdata kan jämförelser i likhet mellan enäggstvillingar och tvåäggstvillingar vad gäller utbrändhet göras vilket ger information om både ärftliga och miljömässiga faktorers betydelse för utbrändhet.

Mer information om projektet