Tony Pansells forskargrupp

I Sverige och på Karolinska Institutet har vi en lång och stolt tradition av ögonrörelseforskning. Sigvard och Marianne Bernadottes forskningslaboratorier för barnögonforskning är landets mest avancerade laboratorium för forskning på barns ögon och syn.

Forskning på Bernadottelab

Forskningen vid Bernadottelaboratorierna har som övergripande mål att med hjälp av synen och ögonrörelserna förstå hur hjärnan fungerar i friskt och sjukt tillstånd. Målet med våra studier är att öka kunskapen om samt utveckla nya metoder för att lära oss mer om hur synen utvecklas och fungerar. Vid laboratorierna arbetar ögonläkare, optiker, ortoptister och lingvister. Forskningen är i huvudsak klinisk och involverar ofta mätning av ögonrörelser.

Vid Bernadottelaboratoriern har vi fem forskningsprogram:

Ögonrörelseutveckling

Inom detta program studerar vi utvecklingen av synen och ögonrörelser för att lära oss mer om synproblem och deras relation till hjärnskada. Nya metoder för syntestning och ögonrörelseutveckling utarbetas och utvärderas inom programmet. Forskningsledare är professor Jan Ygge.

Basal ögonrörelseforskning

Vi studerar basala ögonrörelser med speciellt fokus mot ögats torsionsrörelser dvs. ögats rörelser runt synaxeln samt fixationsögonrörelser. Inom detta program har vi nyligen identifierat en ny typ av ögonrörelse, den s.k. SOM Slow Oscillatory Movement. Forskningsledare är lektor Tony Pansell.

Funktionell ögonrörelseforskning

Inom detta program mäter och analyserar vi ögonrörelser för att bättre förstå hur synen fungerar under vanliga betingelser såsom läsning, tolkning av bilder och igenkänning av ansikten. Avsikten är att lära oss mer om hur synen bidrar till att lösa de komplexa uppgifter som utgör vår vardag. Forskningsledare är fil. dr Gustaf Öqvist Seimyr.

Cerebral synskada och plasticitet

Detta program som är mycket kliniskt förankrat studerar vi hjärnans förmåga till att omprogrammeras i samband med exempelvis för tidig födsel. Forskningsledare är Doc Lena Jacobson.

Synervsskada och metabola ögonsjukdomar

Även detta program är mycket kliniskt förankrat och studerar synnervsmissbildningar hos barn och ögonens och synens påverkan av ämnesomsättningssjukdomar i barndomen. Forskningsledare är Doc Kristina Teär Fahnehjelm.

Forskningsprojekt

  • Ögonrörelseutveckling
  • Basal ögonrörelseforskning
  • Funktionella ögonrörelseproblem
  • Cerebral synskada och plasticitet
  • Synervsskada och metabola ögonsjukdomar

Utvalda publikationer

Visual function, ocular motility and ocular characteristics in patients with mitochondrial complex I deficiency.
Fahnehjelm K, Olsson M, Naess K, Wiberg M, Ygge J, Martin L, et al
Acta Ophthalmol 2012 Feb;90(1):32-43

Slow oscillatory eye movement during visual fixation.
Pansell T, Zhang B, Bolzani R, Ygge J
Exp Brain Res 2011 Mar;209(1):1-8

Changes of saccadic eye movements in thyroid-associated ophthalmopathy.
Schworm H, Bolzani R, Benassi M, Tallstedt L, Rydberg A, Lennerstrand G, et al
Acta Ophthalmol 2012 Dec;90(8):713-20

Visual influence on the slow oscillatory eye movement discovered during a visual fixation task.
Zhang B, Pansell T, Ygge J, Bolzani R
Vision Res. 2011 Oct;51(19):2139-44

Gruppmedlemmar