Skip to main content

Tomas Olssons forskargrupp

MS: klinisk och experimentell neuroimmunologi

Vårt forskningsfokus är Multipel skleros (MS), en sjukdom med inflammation i centrala nervsystemet (CNS) som leder till skador på nervfibrernas höljen och på nervfibrer.

Det finns starka argument för att MS uppkommer genom s.k. autoimmunitet. Vidare finns sjukdomsdisponerande gener. De gener som disponerar för sjukdom kan vara viktiga att finna eftersom de kan avslöja centrala sjukdomsmekanismer mot vilka man kan ta fram nya mer precisa behandlingar. Frånsett vissa immunsvarsgener har dock ärftlighetsstudier vid MS inte ännu lyckats finna dessa gener. Detta kan bero på att de är många, att de har har en måttligt riskökande effekt och att de kan vara olika mellan personer.

Vår strategi är att finna sjukdomsreglerande generna genom att använda försöksdjursmodeller, där olika råttstammar bringas att utveckla starkt MS liknande sjukdom. Vi använder korsningar av råttstammar som är känsliga respektive motståndskraftiga mot MS-lik sjukdom. Vi har hitintills identifierat ett 20 tal kromosomområden som påverkar sjukdom. Dessa bearbetas nu för att påvisa de enskilda generna som är ansvariga för effekterna (för närvarande finns det ca 100 gener som är starka kandidater).

Betydelsen av dessa kandidatgener vid MS studeras genom att undersöka arvsanlagen i stora grupper som utgörs av personer med MS sjukdom och friska kontroller. Dessa samlas inom ramen för det kliniska MS teamet, knutet till vår grupp där vi också genomför prövningar på patienter av nya terapiprinciper och bedriver epidemiologisk forskning.

Vårt arbete kan få betydelse på flera sätt:

 • Möjligheten att få fram detaljkunskap om mekanismer för inflammation och skada i CNS som kan ge nya mål för behandling vid MS.
 • Möjligheten att ta fram genetiskt väldefinierade försöksdjurmodeller för MS som är mycket användbara vid prövning av nya behandlingsprinciper.
 • Möjligheten att hitta genetiska markörer som kan avgöra om en viss behandling är effektiv eller inte, s.k. farmakogenetik
 • Möjligheten att hitta möjliga prognostiska markörer som kan vara av stor betydelse för val av rätt behandling vid rätt tidpunkt för personer med MS.
 • Möjligheten att studera potentiala gen-miljö interaktioner i en stor pågående fall-kontroll studie.
 • Vi deltar i IMSGC (the International Multiple Sclerosis Genetics Consortium) samt i en uppföljningsstudie med svenska material inkluderade där man har möjligheten att studera förhållanden mellan genetiska varianter, genuttryck och gen-miljö effekter.

Forskningsprojekt

 • Identifiering av polymorfa gener som reglerar MS och inflammatorisk neurodegeneration efter nervtrauma i rått modeller
 • Djurmodell och människa, är samma gen/signalväg relevanta även i human sjukdom
 • Studera potentiella molekylära interventioner
 • Studera potentiella interaktioner mellan gener och miljö
 • Identifiering av gener som reglerar MS i human material (International Multiple Sclerosis Genetics Consortium, IMSGC). Studera kopplingar mellan genvariant, gen uttryck och effekter av miljö interaktioner

Utvalda publikationer

Genetic risk and a primary role for cell-mediated immune mechanisms in multiple sclerosis.
, , Sawcer S, Hellenthal G, Pirinen M, Spencer CC, et al
Nature 2011 Aug;476(7359):214-9

Epstein-Barr virus and multiple sclerosis: interaction with HLA.
Sundqvist E, Sundström P, Lindén M, Hedström AK, Aloisi F, Hillert J, et al
Genes Immun. 2012 Jan;13(1):14-20

Exposure to environmental tobacco smoke is associated with increased risk for multiple sclerosis.
Hedström AK, Bäärnhielm M, Olsson T, Alfredsson L
Mult. Scler. 2011 Jul;17(7):788-93

White matter disease: Roles of anti-MOG antibodies in demyelinating diseases.
Olsson T
Nat Rev Neurol 2011 May;7(5):248-9

Principles of a new treatment algorithm in multiple sclerosis.
Hartung HP, Montalban X, Sorensen PS, Vermersch P, Olsson T
Expert Rev Neurother 2011 Mar;11(3):351-62

Gruppmedlemmar

Nada AbdelmagidAnknuten, Postdoc

Rasmus BerglundDoktorand, Forskarstuderande

Susanna BraunerForskar-AT

Sevasti FlytzaniAnknuten

Linda ForsbergProjektsamordnare

Lars FuggerAnknuten

Anna FältProjektsamordnare

Anna HedströmAnknuten

Gunn JönssonForskningsassistent, UF

Mohsen KhademiForskare

Stina KågströmProjektsamordnare

Åsa LeanderssonProjektsamordnare

Hannes LindahlAnknuten

Tomas OlssonForskargruppsledare, Professor/överläkare

André Ortlieb Guerreiro CacaisSenior lab manager

Victoria RosengrenProjektadministratör

Susanne SundqvistForskningssköterska

Milena Zeitelhofer-AdzemovicAnknuten