Thomas Mastermans forskargrupp

Forensisk epidemiologi - Programområdet bedriver projekt som på olika sätt berör kopplingen mellan psykisk ohälsa och kriminalitet.

I dagsläget bedrivs huvudsakligen registerbaserade studier om hur psykiska störningar, substansmissbruk och bristfällig läkemedelsföljsamhet höjer risken för våldsbrott. Forskningens multidisciplinära perspektiv illustreras av att forskargruppen består av fyra rättspsykiatriker, två psykiatriker, en psykolog, en sjuksköterska, en socionom, en kriminolog och en polis. 

Publikationer

En lista över utvalda publikationer finns i PubMed

Gruppmedlemmar