Skip to main content

Stefan Seregard/Anders Kvanta forskargrupp

Retina, ögon onkologi

Forskargruppen leds av professor Stefan Seregard och professor Anders Kvanta. Verksamheten innefattar dels projekt med inriktning mot ögoncancer och främst då malignt melanom i ögat, dels projekt med inriktning mot näthinnan och dess sjukdomar.

Såväl den kliniska handläggningen som den histopatologiska bedömningen av ögonmelanom har under lång tid varit centraliserad i Sverige till S:t Eriks ögonsjukhus. Detta har möjliggjort en lång rad projekt vilka dels har klinisk inriktning som exempelvis studier av olika typer av brachyterapi (strålbehandling från applikatorer) till mer experimentella studier som inkluderar cellinjer, djurmodeller samt studier av histopatologiskt material. De experimentella studierna är för närvarande huvudsakligen fokuserade till förståelse av de molekylära mekanismerna som har betydelse för uppkomsten av ögonmelanom men även studier för att kunna finna en effektiv behandling av spridd sjukdom.

De kliniska studierna på ögats näthinna är omfattande och i huvudsak inriktade mot att hitta nya och förbättrade behandlingar vid våra vanligaste näthinnesjukdomar . Flera studier drivs med syfte att bromsa skadlig kärlnybildning vid makuladegeneration, retinal venstrombos och diabetesretinopati. I ett translationellt samarbetsprojekt vill vi med differentierade embryonala stamceller ersätta döda celler med målsättningen att behandla den allvarliga torra formen av makuladegeneration. Våra experimentella projekt inbegriper molekylär- och cellbiologiska studier och prekliniska djurmodeller och har som mål att identifiera nya molekyler av betydelse för uppkomsten av kärlnybildning och celldöd vid ovanstående näthinnesjukdomar.

Forskningsprojekt

  • Ögoncancer främst malignt melanom
  • Basal forskning om kärlnybildning i ögat
  • Stamcellsbehandling vid näthinnesjukdom
  • Makuladegeneration
  • Ischemiska retinopatier
  • Glaskroppskirurgi

Utvalda publikationer

22424833

22241923

21484789

20528781

19847812

Gruppmedlemmar

Charlotta All-EricssonAnknuten
Urban AmrénAnknuten, Postdoc
Helder AndreAnknuten
Laura ArmonaiteForskarstuderande
Hammurabi BartumaAnknuten, Postdoc
Katarina BartumaAnknuten, Postdoc
Manuel Casselholm De SallesForskarstuderande
David Leo Joakim EpsteinAnknuten
Maria FiliForskarstuderande
Ásbjörg GeirsdóttirAnknuten
Monika GrudzinskaAnknuten
Anders KvantaForskargruppsledare, Professor, adjungerad
Parviz MammadzadaForskarstuderande
Sandra Petrus-ReurerPostdoc
Flavia PlastinoForskningsassistent
Louise Ramsköld CabacaForskarstuderande
Stefan SeregardForskargruppsledare, Professor/överläkare
Gustav StålhammarAnknuten