Stefan Löfgren och Maria Kugelbergs forskargrupp

Ögats främre segment och barnögon

Denna forskargrupp innehåller 19 specialistläkare och två optiker på S:t Eriks Ögonsjukhus, forskargruppsledare är Stefan Löfgren och Maria Kugelberg.

Vi bedriver forskning för att förbättra kataraktkirurgin hos vuxna och barn, för att förbättra kvaliteten vid och resultaten efter gråstarrskirurgi. Vi använder också data från det svenska nationella kataraktregistret samt barnkataraktregistret för detta ändamål.

Efter gråstarrsoperationen får man en lättare inflammation i ögat som brukar behandlas med ögondroppar. Vi har precis påbörjat studier av ett nytt ögonläkemedel som kanske kan förenkla denna behandling betydligt. Detta vore en fördel då många av gråstarrspatienterna är gamla och har svårt att få in droppar i ögonen.

Barn med juvenil idiopatisk artrit kan få inflammation i ögat, så kallad uveit. Hos dessa barn ger det tyvärr inga smärtsamma symtom och sjukdomen kan därför ha gått långt innan man upptäcker den. Stor skada kan då vara skedd vilket kan vara synhotande för barnen. Dessa barn screenas därför regelbundet hos ögonläkare, om man upptäcker uveit är den ofta svårbehandlad. I ett projekt studerar vi dessa patienter, hur de reagerar på olika behandlingar med mera, och vi ska också utöka barnreumaregistret med en ögondel så att man kan följa uveitaktiviteten över tid lättare.

Forskningsprojekt

  • Gråstarr hos barn - utvärdering av resultaten för att förbättra kirurgin
  • Gråstarr hos barn - behandling med kontaktlinser och ögondroppar samtidigt
  • Gråstarr hos barn - registerstudier
  • Gråstarr hos vuxna - registerstudier
  • Gråstarr - ny postoperativ behandling
  • Barnögonsjukdomar
  • JIA och uveit
  • Glaukom  

Utvalda publikationer

Long-term results after primary intraocular lens implantation in children with juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis.
Kulik U, Wiklund A, Kugelberg M, Lundvall A
Eur J Ophthalmol 2018 Sep;():1120672118799623

Comparison between 90-degree and 360-degree selective laser trabeculoplasty (SLT): A 2-year follow-up.
Tawfique K, Khademi P, Quérat L, Khadamy J, Chen E
Acta Ophthalmol 2019 Jun;97(4):427-429

Intraoperative difficulties, complications and self-assessed visual function in cataract surgery.
Grimfors M, Lundström M, Höijer J, Kugelberg M
Acta Ophthalmol 2018 Sep;96(6):592-599

Spectacle use after routine cataract surgery: a study from the Swedish National Cataract Register.
Farhoudi D, Behndig A, Montan P, Lundström M, Zetterström C, Kugelberg M
Acta Ophthalmol 2018 May;96(3):283-287

Spectacle use after routine cataract surgery and vision-related activity limitation.
Farhoudi D, Behndig A, Mollazadegan K, Montan P, Lundström M, Kugelberg M
Acta Ophthalmol 2018 Sep;96(6):582-585

Better tolerance of preservative-free latanoprost compared to preserved glaucoma eye drops: the 12-month real-life FREE study.
Economou M, Laukeland H, Grabska-Liberek I, Rouland J
Clin Ophthalmol 2018 ;12():2399-2407

Needling With 5-Fluorouracil (5-FU) After XEN Gel Stent Implantation: 6-Month Outcomes.
Arnljots T, Kasina R, Bykov V, Economou M
J. Glaucoma 2018 Oct;27(10):893-899

Improving patient-assessed outcomes after cataract surgery.
Samadi B, Lundström M, Kugelberg M
Eur J Ophthalmol 2017 Jun;27(4):454-459

Monitoring daily intraocular pressure fluctuations with self-tonometry in healthy subjects.
Quérat L, Chen E
Acta Ophthalmol 2017 Aug;95(5):525-529

Posterior capsule opacification 9 years after phacoemulsification with a hydrophobic and a hydrophilic intraocular lens.
Chang A, Kugelberg M
Eur J Ophthalmol 2017 Mar;27(2):164-168

Self-tonometry as a complement in the investigation of glaucoma patients.
Chen E, Quérat L, Åkerstedt C
Acta Ophthalmol 2016 Dec;94(8):788-792

Changes of intraocular pressure after cataract surgery in myopic and emmetropic patients.
Lv H, Yang J, Liu Y, Jiang X, Liu Y, Zhang M, et al
Medicine (Baltimore) 2018 Sep;97(38):e12023

Glistenings 9 years after phacoemulsification in hydrophobic and hydrophilic acrylic intraocular lenses.
Chang A, Kugelberg M
J Cataract Refract Surg 2015 Jun;41(6):1199-204

Posterior capsule opacification with 3 intraocular lenses: 12-year prospective study.
Rønbeck M, Kugelberg M
J Cataract Refract Surg 2014 Jan;40(1):70-6

Ocular comorbidity and self-assessed visual function after cataract surgery.
Grimfors M, Mollazadegan K, Lundström M, Kugelberg M
J Cataract Refract Surg 2014 Jul;40(7):1163-9

Gender differences in biometry prediction error and intra-ocular lens power calculation formula.
Behndig A, Montan P, Lundström M, Zetterström C, Kugelberg M
Acta Ophthalmol 2014 Dec;92(8):759-63

Gruppmedlemmar