Spelberoende

Programområdet Spelberoende är verksamma inom både behandling, utbildning, prevention och epidemiologiska studier gällande problematiskt spelande om pengar och spelberoende (Hasardspelsyndrom).

roulette wheel

Vad gör programområdet Spelberoende?

Programområdet Spelberoende driver nationella Stödlinjen, en telefonstödsservice med chat och sms funktioner för personer som har problem med spelande om pengar. Linjen är öppen även för anhöriga. På Stödlinjens hemsida kan man också testa sig själv och få feedback på sitt spelande.

Vi utbildar behandlingspersonal i den offentliga vården i att möta personer med ett spelberoende. Vi är även sammankallande för de öppenvårdsdagar som arrangeras en gång per termin för alla i hela landet som i sitt arbete möter personer med ett spelberoende. Det brukar vara cirka 30 personer som kommer till öppenvårdsdagarna.

Vi bedriver behandlingsforskning om spelberoende. För närvarande en internetförmedlad behandling som riktar sig bara till anhöriga till personer med ett problematiskt spelande, men som själva inte vill söka behandling. Vi genomför även en internetförmedlad behandling där både spelaren och den anhörige deltar i studien.

Sedan 2014 genomför programområdet en pilotstudie för att undersöka om "Stacked Deck", ett skolbaserat preventionsprogram utvecklat i Kanada, kan användas i ett svenskt sammanhang.