Skip to main content

Rune Brautasets forskargrupp

Fysiologisk optik

Ämnesområdet fysiologisk optik rör allt som har med synsinnet att göra som; seendets fysik, fysiologi och även psykologi samt ögats och synapparatens uppbyggnad och funktion.

Till området hör bl.a. känsligheten för ljusintryck, färger, ögats ackommodation (förmåga att ändra brytkraft/styrka, dvs. fokuseringsmekanismen) och adaptation, synskärpa, det tredimensionella seendet och synvillor. Intresset för den fysiologiska optiken ökar igen i och med att informationsöverföringen i grafisk eller optisk form alltmer utvecklas (bildskärmar, simulatorer) både vad avser effektiv förmedling av information fram till hjärnan och arbetsbelastning.

I vår forskargrupp arbetar vi för tiden med studier som rör ackommodation och ackommodationsbehandling, samsynsproblem och behandling, 3D teknik för avbildning, ljus och ljussättnings påverkan på ögonrörelser och samsynsfunktion, samt utvärdering och utveckling av utrusning för test av synfunktion huvudsakligen för upptäckt och uppföljning av ögonsjukdomar.

Utvalda publikationer

20926333

20521882

18997539

18637108

18602857

Gruppmedlemmar

Rune BrautasetForskargruppsledare, Lektor
Alberto Dominguez VicentAdjunkt
Mikael EfthamreAnknuten
Susanne GlimneAdjunkt
Anna Lindskoog-PetterssonAdjunkt
Maria NilssonLektor
Inga-Lill Thunholm-HenrikssonAdjunkt
Abinaya Priya VenkataramanAdjunkt
Ori ZahaviForskarstuderande