Rune Brautasets forskargrupp

Fysiologisk optik

Ämnesområdet fysiologisk optik rör allt som har med synsinnet att göra som; seendets fysik, fysiologi och även psykologi samt ögats och synapparatens uppbyggnad och funktion.

Till området hör bl.a. känsligheten för ljusintryck, färger, ögats ackommodation (förmåga att ändra brytkraft/styrka, dvs. fokuseringsmekanismen) och adaptation, synskärpa, det tredimensionella seendet och synvillor. Intresset för den fysiologiska optiken ökar igen i och med att informationsöverföringen i grafisk eller optisk form alltmer utvecklas (bildskärmar, simulatorer) både vad avser effektiv förmedling av information fram till hjärnan och arbetsbelastning.

I vår forskargrupp arbetar vi för tiden med studier som rör ackommodation och ackommodationsbehandling, samsynsproblem och behandling, 3D teknik för avbildning, ljus och ljussättnings påverkan på ögonrörelser och samsynsfunktion, samt utvärdering och utveckling av utrusning för test av synfunktion huvudsakligen för upptäckt och uppföljning av ögonsjukdomar.

Utvalda publikationer

Spherical aberration in relation to visual performance in contact lens wear.
Lindskoog Pettersson A, Mårtensson L, Salkic J, Unsbo P, Brautaset R
Cont Lens Anterior Eye 2011 Feb;34(1):12-6; quiz 50-1

Treatment of accommodative insufficiency with plus lens reading addition: is +1.00 D better than +2.00 D?
Wahlberg M, Abdi S, Brautaset R
Strabismus 2010 Jun;18(2):67-71

Corneal and conjunctival epithelial staining in hydrogel contact lens wearers.
Brautaset RL, Nilsson M, Leach N, Miller WL, Gire A, Quintero S, et al
Eye Contact Lens 2008 Nov;34(6):312-6

Fixation stability during Rarebit Fovea Test.
Nilsson MM, Stevenson SB, Kumar G, Martin L, Brautaset RL
Clin Exp Optom 2009 Jan;92(1):9-13

Spherical aberration in contact lens wear.
Lindskoog Pettersson A, Jarkö C, Alvin A, Unsbo P, Brautaset R
Cont Lens Anterior Eye 2008 Aug;31(4):189-93

Gruppmedlemmar