PLUS - Psykisk Hälsa, Livsstil och Ungas Erfarenheter av Stress

Psykisk Hälsa, Livsstil och Ungas Erfarenheter av Stress – PLUS - är ett forskningsprojekt med syfte att öka vår förståelse för orsakerna till skillnader i stress och välbefinnande i olika grupper av unga i Sverige.

Om du fått en inbjudan att delta i studien, klicka på länken nedan för att få mer information och påbörja ditt deltagande.

Påbörja studien

PLUS-studien

PLUS-studien

Psykisk Hälsa, Livsstil och Ungas Erfarenheter av Stress – PLUS - är ett forskningsprojekt med syfte att öka vår förståelse för orsakerna till skillnader i stress och välbefinnande i olika grupper av unga i Sverige.

Frågor kring projektet?

Om du har frågor kring projektet kontakta: plus@cns.ki.se