PLUS

PLUS-studien är ett forskningsprojekt som påbörjades hösten 2019 med syfte att öka vår förståelse för orsakerna till skillnader i stress och välbefinnande i olika grupper av unga i Sverige.

Frågor kring projektet?

Om du har frågor kring projektet kontakta: plus@cns.ki.se