Petter Gustavssons forskargrupp i media

På den här sidan listas forskargruppens länkar till media

Återhämtning - mer än bara vila.

"Nu tackar jag inte nej till att träffa vänner"

Intervju i Vetenskapsradion - projekt om psykologiska stödinsatser till vårdpersonal under covid19-pandemin.

Konsekvenser av utbrändhet i början av sjuksköterskors arbetsliv för karriärutveckling.

Artikel publicerad i Socialmedicinsk tidskrift

Tid för återhämtning.

Därför behöver skiftarbetare längre vila.

Artikel publicerad i Sekotidningen

P4 Västmanland - Arbetstidsfrågan är ett ständigt arbete.

Startkonferens för FoU:s program om ungas arbetsliv.

Artikel publicerad på AFA försäkrings hemsida, februari 2019

Program: Ung i arbetslivet.

Artikel publicerad på AFA försäkrings hemsida, februari 2019

Nytt projekt ska ge unga en bättre start i arbetslivet.

Artikel publicerad i tidskriften Arbetsliv, februari 2019

Nyexade ingenjörer studeras för att minimera jobbstress.

Artikel publicerad i tidskriften Ingenjören

Att få stöd betyder allt

Artikel publicerad på vardfokus.se, juni 2017

Nyutbildade sjuksköterskor får lära sig hantera sömnproblem

Artikel publicerad på vardfokus.se, februari 2016

Hur tackla sömnproblemen vid skiftarbete i vården?

Artikel publicerad på suntarbetsliv.se, februari 2016

Ett hållbart arbetsliv genom hela karriären.

Artikel och inspelad sammanfattande diskussion publicerad på regeringens hemsida, maj 2015

PG
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2022-10-25