Petter Gustavssons forskargrupp

Motivation, kompetens och hälsa

Petter Gustavssons grupp bedriver forskning om högskolestudenters psykiska hälsa och studievillkor samt om den nyutexaminerade högskolestudentens etablering och utveckling på arbetsmarknaden.

Forskargruppens verksamhet i korthet

För närvarande arbetar vi med frågeställningar som berör följande områden:

  • Hälsa hos högskolestudenter: Förekomst, utveckling och konsekvenser
  • Stressrelaterad ohälsa i början av arbetslivet: Orsaker, förlopp och konsekvenser
  • Inställning till utbildning och lärande: Konsekvenser för kompetens och engagemang
  • Att arbeta inom hälso- och sjukvården: Introduktion och kompetensutveckling
  • Olika arbetstiders påverkan på hälsa, sömn, trötthet och arbetsprestation
  • Preventiva interventioner mot stress under utbildning och i arbetslivet

Aktuellt

 

  • Den stora omställning som sker i vården i och med spridningen av Covid 19 innebär en stor påfrestning för vårdpersonalen. Återhämtning är en nyckelfaktor för att vårdpersonalen ska må bra och kunna prestera under denna situation. Nu finns tips på strategier för återhämtning för vårdpersonal baserat på delar av återhämtningsprogrammet Bädda för Kvalitet på den här sidan.

          - Handbok för återhämtning hittar du här

          - Kroppsscanning.

 

  • Att låta nyutexaminerade sjuksköterskor få gå återhämtningsporgrammet Bädda för Kvalitet verkar vara hjälpsamt för att gynna återhämtning, bland annat genom att lättare kunna släppa tankar på jobbet under fritiden och att öka kvaliteten på återhämtningen under ledig tid. Programmet tycks även kunna förebygga en negativ utveckling vad gäller somatiska besvär och utmattningssymtom. Det fanns även tydliga positiv effekter på upplevd kognitiv förmåga och upplevelsen av att kunna arbeta på ett säkert sätt. Läs mer om studien och resultaten i slutrapporten.

 

  • Vi genomför just nu en studie om introduktion av nya professionella. Vi vill genom en enkät undersöka erfarenheter av och tankar kring strategier för att introducera nya medarbetare med syfte att förstå vilka insatser som särskilt gynnar nya professionellas etablering i arbetslivet och förebygger stressrelaterad ohälsa. Du som möter personer som är nya i arbetslivet eller arbetar med insatser för nya professionella sitter på viktiga erfarenheter som kan bidra till utvecklingen av denna kunskap. Det tar uppskattningsvis 10-15 minuter att besvara enkäten som du når genom att klicka på följande länk: https://survey.ki.se/Survey/19520

Forskargruppen i media

Stötta de nya på jobbet med bra introduktion.

Måna om återhämtningen även i pandemin.

Handbok för återhämtning.

Återhämtning - mer än bara vila.

"Nu tackar jag inte nej till att träffa vänner"

Intervju i Vetenskapsradion - projekt om psykologiska stödinsatser till vårdpersonal under covid19-pandemin.

Konsekvenser av utbrändhet i början av sjuksköterskors arbetsliv för karriärutveckling.

Artikel publicerad i Socialmedicinsk tidskrift

Vilan viktig för hållbart schema

Tid för återhämtning.

Därför behöver skiftarbetare längre vila.

Artikel publicerad i Sekotidningen

P4 Västmanland - Arbetstidsfrågan är ett ständigt arbete.

Startkonferens för FoU:s program om ungas arbetsliv.

Artikel publicerad på AFA försäkrings hemsida, februari 2019.

Program: Ung i arbetslivet.

Artikel publicerad på AFA försäkrings hemsida, februari 2019.

Nytt projekt ska ge unga en bättre start i arbetslivet.

Artikel publicerad i tidskriften Arbetsliv, februari 2019.

Nyexade ingenjörer studeras för att minimera jobbstress.

Artikel publicerad i tidskriften Ingenjören.

Att få stöd betyder allt

Artikel publicerad på vardfokus.se, juni 2017.

Nyutbildade sjuksköterskor får lära sig hantera sömnproblem

Artikel publicerad på vardfokus.se, februari 2016.

Hur tackla sömnproblemen vid skiftarbete i vården?

Artikel publicerad på suntarbetsliv.se, februari 2016.

Stressverktyg hjälper studenter.

Artikel publicerad i Vårdfokus, augusti 2015.

Ett hållbart arbetsliv genom hela karriären.

Artikel och inspelad sammanfattande diskussion publicerad på regeringens hemsida, maj 2015.

Sjuksköterskornas krav: Högre lön, mer tid – och respekt.

Artikel publicerad i Sydsvenskan, december 2014.

Rapporter

2021

2020

Fler rapporter hittar du här.

Utvalda publikationer

Här hittar du publikationer från forskargruppen.

Gruppmedlemmar

Petter Gustavsson

Professor, forskargruppsledare

Lotta Arborelius

Lektor, docent

Elin Frögéli

Leg psykolog, postdoc

Ann Rudman

Leg sjuksköterska, docent
08-524 839 28

Anna Dahlgren

Projektledare

Maria Jirwe

Docent, anknuten

Marie Söderström

Leg psykolog, dr med vet

Agnes von Schreeb

Student, forskningsassistent

Beatrice Agrenius

Jur. kand, forskningsassistent, student

Anna Finnes

Leg psykolog, postdoc