Skip to main content

Petter Gustavssons forskargrupp

Motivation, kompetens och hälsa

Petter Gustavssons grupp bedriver forskning om högskolestudenters psykiska hälsa och studievillkor samt om den nyutexaminerade högskolestudentens etablering och utveckling på arbetsmarknaden.

Forskargruppens verksamhet i korthet

För närvarande arbetar vi med frågeställningar som berör följande områden:

  • Hälsa hos högskolestudenter: Förekomst, utveckling och konsekvenser
  • Stressrelaterad ohälsa i början av arbetslivet: Orsaker, förlopp och konsekvenser
  • Inställning till utbildning och lärande: Konsekvenser för kompetens och engagemang
  • Att arbeta inom hälso- och sjukvården: Introduktion och kompetensutveckling
  • Olika arbetstiders påverkan på hälsa, sömn, trötthet och arbetsprestation
  • Preventiva interventioner mot stress under utbildning och i arbetslivet

Aktuellt

  •  

Forskningsprojekt

Några av gruppens projekt kan du läsa om här.

Forskargruppen i media

Startkonferens för FoU:s program om ungas arbetsliv.

Artikel publicerad på AFA försäkrings hemsida, februari 2019.

Program: Ung i arbetslivet.

Artikel publicerad på AFA försäkrings hemsida, februari 2019.

Nytt projekt ska ge unga en bättre start i arbetslivet.

Artikel publicerad i tidskriften Arbetsliv, februari 2019.

Nyexade ingenjörer studeras för att minimera jobbstress.

Artikel publicerad i tidskriften Ingenjören.

Att få stöd betyder allt

Artikel publicerad på vardfokus.se, juni 2017.

Nyutbildade sjuksköterskor får lära sig hantera sömnproblem

Artikel publicerad på vardfokus.se, februari 2016.

Hur tackla sömnproblemen vid skiftarbete i vården?

Artikel publicerad på suntarbetsliv.se, februari 2016.

Höga krav och liten möjlighet att påverka pressar nya sjuksköterskor.

Artikel publicerad i Vårdfokus, augusti 2015.

Stressverktyg hjälper studenter.

Artikel publicerad i Vårdfokus, augusti 2015.

Ett hållbart arbetsliv genom hela karriären.

Artikel och inspelad sammanfattande diskussion publicerad på regeringens hemsida, maj 2015.

Sjuksköterskornas krav: Högre lön, mer tid – och respekt.

Artikel publicerad i Sydsvenskan, december 2014.

Studentliv, studier och hälsa – hur går det ihop?

Artikel och sammanfattning publicerad på Folkhälsomyndighetens hemsida, maj 2015.

Rapporter

2020

2019

Fler rapporter hittar du här.

Utvalda publikationer

Här hittar du publikationer från forskargruppen.

Gruppmedlemmar

Petter Gustavsson

Professor, forskargruppsledare

Elin Frögéli

Leg psykolog, postdoc

Ann Rudman

Leg sjuksköterska, docent

Anna Dahlgren

Projektledare

Maria Jirwe

Docent, anknuten

Johnmarshall Reeve

Professor

Marie Söderström

Leg psykolog, dr med vet

Sofia Westerlund

Leg sjuksköterska, forskningsassistent

Agnes Von Schreeb

Student, forskningsassistent

Beatrice Agrenius

Jur. kand, forskningsassistent, student

Anna Finnes

Leg psykolog, postdoc