Petter Gustavssons forskargrupp

Petter Gustavssons grupp bedriver forskning om unga vuxnas psykiska hälsa och arbetsvillkor samt om deras etablering och utveckling på arbetsmarknaden.

Forskargruppens verksamhet i korthet

För närvarande arbetar vi med frågeställningar som berör följande områden:

  • Att börja arbeta: Introduktion och kompetensutveckling
  • Stressrelaterad ohälsa i början av arbetslivet: Orsaker, förlopp och konsekvenser
  • Preventiva interventioner mot stress under utbildning och i arbetslivet
  • Olika arbetstiders påverkan på hälsa, sömn, trötthet och arbetsprestation
  • Hälsa hos högskolestudenter: Förekomst, utveckling och konsekvenser
  • Inställning till utbildning och lärande: Konsekvenser för kompetens och engagemang
  • Strategier för återhämtning i relation till arbetsrelaterad stress och oregelbundna arbetstider

Aktuellt

  • Nu finns en uppdaterad version av ”Handbok i Återhämtning”. Handboken innehåller strategier för återhämtning i arbetslivet baserat på återhämtningsprogrammet ’Bädda för kvalitet’. I den nya versionen av handboken ingår lite fler strategier från återhämtningsprogrammet samt några tankar om hur man kan arbeta med återhämtning på organisationsnivå.

    - Handboken finns att ladda ner här.

Det går bra att beställa tryckta exemplar av handboken till er verksamhet om ni skulle vilja. Priset per handbok är 55 kr exkl moms + frakt. Hör i så fall av er till Anna Dahlgren (anna.dahlgren@ki.se) med info om hur många ex ni önskar, leveransadress och fakturaadress, så skickar vi handböckerna.

          - Den gamla versionen av handboken finns fortfarande att ladda ner här

Mer information om forskningsprojektet ’Bädda för Kvalitet’ där återhämtningsprogrammet testades finns här.

 

 

Forskargruppen i media

- Hållbar introduktion – välkomna nya på jobbet.

- Strategier för återhämtning på jobbet.

Stötta de nya på jobbet med bra introduktion.

Måna om återhämtningen även i pandemin.

Handbok för återhämtning.

På den här sidan hittar du fler länkar till gruppen i media.

Rapporter

2023

2022

2021

2020

Fler rapporter hittar du här.

Senaste publikationer

Här hittar du publikationer från forskargruppen.

Gruppmedlemmar

PG
Innehållsgranskare:
2023-05-25