Per Svenningssons forskargrupp - vår forskning

Parkinson´s sjukdom (PS) är en folksjukdom där den grundläggande patofysiologin är oklar. Nästa genombrott i behandlingen av PS skall fördröja sjukdomsprogression, baserat på insikter i det underliggande patogena processen. Utvecklingen av sjukdomsmodifierande läkemedel försvåras av bristen på adekvat diagnostik och biomarkörer som återspeglar tidiga tecken på sjukdomen.

Neurofarmakologi - rörelsesjukdomar

De klassiska motoriska tecknen vid PS föregås ofta av icke-motoriska symtom som depression, hyposmi, REM-sömnstörning och/eller förstoppning. Det är viktigt att utveckla en förbättrad kunskap om dessa kliniska tecken på tidig PD då neuroprotektiv och reparativ terapi mot PS helst skall erbjudas i ett tidigt skede för att effektivt ändra sjukdomsförloppet. I laboratoriet utvecklas cell och djurmodeller för att efterlikna den progressiva sjukdomsprogressen vid PS. Biokemiska, histologiska, farmakologiska, molekylärbiologiska och beteendemässiga tekniker används i dessa studier.

I kliniska studier med patienter genomförs kliniska skattningar, biokemiska och bildavgivande (PET och MRI) analyser. En särskild emfas läggs på icke-motoriska symtom vid PS samt identifikationen av biomarkörer. Informationen överförs till en nyutvecklad PD kvalitetsregister. Forskningsgruppen studerar även unipolär depression i såväl djurmodeller som patientprover. Utöver PS, så studeras även andra rörelserubbningar framför allt Huntingtons sjukdom och ataxier.

Forskningsprojekt

  • Receptordynamik i neuroner. Fokus på adaptorproteiner och lipidaggregat
  • Studier av progressiv Parkinsonism
  • Studier av depression vid Parkinsons sjukdom
  • Identifiering av kliniska biomarkörer i olika former av Parkinsonism
  • Kliniska prövningar med 5-HT1A/B receptoragonister mot L-DOPA inducerad dyskinesi hos patienter med långt framskriden Parkinsons sjukdom
  • Forskning på de interaktiva effekterna av genetiska varianter, epigenetik och genuttryck på sjukdomsprogression i Parkinsons och Huntingtons sjukdom
  • Pre-kliniska mekanistiska studier av substanser med potential för att testas i kliniska prövningar i Parkinsons och Huntingtons sjukdom.

 

För mer information om vår forskning, vänligen besök vår engelska forskargruppssida, eller vår externa webbplats.

Forskargruppledare

Per Svenningsson

Forskargruppledare
Svenningsson
K8 Klinisk neurovetenskap

Utvalda publikationer

Emotional memory impairments in a genetic rat model of depression: involvement of 5-HT/MEK/Arc signaling in restoration.
Eriksson TM, Delagrange P, Spedding M, Popoli M, Mathé AA, Ögren SO, et al
Mol. Psychiatry 2012 Feb;17(2):173-84

Coupling surface plasmon resonance to mass spectrometry to discover novel protein-protein interactions.
Madeira A, Ohman E, Nilsson A, Sjögren B, Andrén PE, Svenningsson P
Nat Protoc 2009 ;4(7):1023-37

Evidence for a role of the 5-HT1B receptor and its adaptor protein, p11, in L-DOPA treatment of an animal model of Parkinsonism.
Zhang X, Andren PE, Greengard P, Svenningsson P
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2008 Feb;105(6):2163-8

Alterations in 5-HT1B receptor function by p11 in depression-like states.
Svenningsson P, Chergui K, Rachleff I, Flajolet M, Zhang X, El Yacoubi M, et al
Science 2006 Jan;311(5757):77-80

Diverse psychotomimetics act through a common signaling pathway.
Svenningsson P, Tzavara ET, Carruthers R, Rachleff I, Wattler S, Nehls M, et al
Science 2003 Nov;302(5649):1412-5

 

Fullständig publikationslista:

https://www.svenningssonlab.com/publications/#full

 

Gruppmedlemmar