Ögon och syn

Forskningen kring ögat och synen vid institutionen för klinisk neurovetenskap är mycket omfattande. Vi forskar från glasögat till hjärnans tolkning av bilden. Sinnesintrycket av en klar och skarp bild kräver inte bara friska ögon utan även en frisk hjärna. Därför är vi intresserade av ögonen och synen som en helhet.

Forskningen om näthinnan och dess sjukdomar är omfattande och inkluderar makuladegeneration, ischemiska retinopatier samt näthinnekirurgi. Projekten spänner från basal forskning om kärlnybildning och degeneration i näthinnan till kliniska behandlingsstudier och regenerativ medicin med differentierade stamceller. Ögontumörer är ovanliga, men innebär rikliga möjligheter till jämförande och experimentella studier då svensk ögononkologi och ögonpatologi är centraliserade till Stockholm. Forskningsprojekten inbegriper psykosociala, kliniska, epidemiologiska och molekylära aspekter, förträdesvis avseende ögonmelanom.

För att synen ska utvecklas normalt i unga år måste flera faktorer samverka såsom en klar bild på ögonbotten, normal utveckling av synnerv och hjärna samt rätt synstimulering. Barn som skelar, har ögonförändringar som hindrar ljusets väg genom ögat eller som har stora synfel får en defekt synutveckling. Vi forskar på hur dessa patienter kan behandlas för att få en så bra synutveckling som möjligt. Barn som är för tidigt födda eller som drabbas av sjukdomar i fosterstadiet har en förhöjd risk för missbildningar i ögat och en underutvecklad syn. Det är dessutom väl känt att för tidigt födda barn lider en större risk att drabbas av visuell tolkningsstörning pga. av strukturella förändringar i hjärnan. Vår forskning går ut på att karlägga hur synapparaten och synförmågan drabbas beroende på när störningen inträder och vad som orsakar störningen.

Forskningsområden