Miljoner till forskning om att leva och arbeta med psykisk ohälsa

Staka ut vägen till återgång i arbete vid psykisk ohälsa - en konceptuell modell för mer effektiv behandling.
Anna Finnes, medicine doktor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap tilldelas 4 303 000 kronor för att ta fram en behandlingsmodell som tar hänsyn till komplexiteten vid psykisk ohälsa där målet är att både minska symtomen och främja återgång i arbete.

De senaste årens ökning av långa sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa berör många individer, arbetsplatser och samhällsfunktioner. Trots detta saknas mycket kunskap och forskning om psykisk ohälsa och sjukskrivning. Det här projektet handlar om hur man kan optimera utfallet av behandling vid stressrelaterad ohälsa och främja hållbar återgång i arbete efter sjukskrivning. Vi ska studera förloppet vid stressrelaterad ohälsa och kartlägga olika behandlingsinsatser för att lära oss mer om vilka utmaningar det innebär att vara sjukskriven för psykisk ohälsa. Målet är att kunna skapa mer effektiva behandlingsinsatser utifrån en väl underbyggd teoretisk grund.

42 miljoner till forskning om att leva och arbeta med psykisk ohälsa:

https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2020/05/42-milj…

EU
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-05-31