Martin Ingvars forskargrupp - vår forskning

Vi fokuserar på vetenskapen om den subjektiva hälsoupplevelsen med en kognitiv neurovetenskap och translationell forskningsstrategi. Hälsostatistik visar att hälften av sjukfrånvaron i Sverige kan tillskrivas den subjektiva hälsoaxeln.

Kognitiv neurofysiologi

Vår vision är att utveckla omfattande fysiologiska/ biomedicinska förklaringar till den subjektiva hälsoerfarenheten och uppdraget definieras av otillfredsställda medicinska behov hos patienter med en låg subjektiv hälsoerfarenhet/ låg självkänsla eller kronisk smärta.

Subjektiva upplevelser regleras från prefrontala cortex och vi studerar hur minskad kortikal kontroll påverkar t.ex. smärtupplevelse, känslomässig/ kognitiv reglering och inflammatoriska markörer samt i behandlingsstudier.

Vi innehar expertis inom PET, MR, beteendevetenskap samt beteendegenetik. Våra forskningsresultat har haft betydelse för förståelsen av smärtreglering, emotionell reglering och beslutsfattande.

Forskningsprojekt

  •     Reglering av empati för annans smärta
  •     Genetiska faktorers betydelse för smärtupplevelse och transmittospecifik smärtlindring
  •     Sensoriska upplevelser och hjärnavbildning med fMRI: en studie av fibromyalgipatienter

Kontakt

Martin Ingvar

Professor
Ingvar
K8 Klinisk neurovetenskap
MI
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2023-11-20