Martin Ingvars forskargrupp - vår forskning

Vi fokuserar på vetenskapen om den subjektiva hälsoupplevelsen med en kognitiv neurovetenskap och translationell forskningsstrategi. Hälsostatistik visar att hälften av sjukfrånvaron i Sverige kan tillskrivas den subjektiva hälsoaxeln.

Kognitiv neurofysiologi

Vår vision är att utveckla omfattande fysiologiska/ biomedicinska förklaringar till den subjektiva hälsoerfarenheten och uppdraget definieras av otillfredsställda medicinska behov hos patienter med en låg subjektiv hälsoerfarenhet/ låg självkänsla eller kronisk smärta.

Subjektiva upplevelser regleras från prefrontala cortex och vi studerar hur minskad kortikal kontroll påverkar t.ex. smärtupplevelse, känslomässig/ kognitiv reglering och inflammatoriska markörer samt i behandlingsstudier.

Vi innehar expertis inom PET, MR, beteendevetenskap samt beteendegenetik. Våra forskningsresultat har haft betydelse för förståelsen av smärtreglering, emotionell reglering och beslutsfattande.

Forskningsprojekt

  •     Reglering av empati för annans smärta
  •     Genetiska faktorers betydelse för smärtupplevelse och transmittospecifik smärtlindring
  •     Sensoriska upplevelser och hjärnavbildning med fMRI: en studie av fibromyalgipatienter

Utvalda publikationer

Attenuated beta rebound to proprioceptive afferent feedback in Parkinson's disease.
Vinding M, Tsitsi P, Piitulainen H, Waldthaler J, Jousmäki V, Ingvar M, et al
Sci Rep 2019 Feb;9(1):2604

The effect of a transient immune activation on subjective health perception in two placebo controlled randomised experiments.
Andreasson A, Karshikoff B, Lidberg L, Åkerstedt T, Ingvar M, Olgart Höglund C, et al
PLoS ONE 2019 ;14(3):e0212313

Evidence of fatigue, disordered sleep and peripheral inflammation, but not increased brain TSPO expression, in seasonal allergy: A [C]PBR28 PET study.
Tamm S, Cervenka S, Forsberg A, Estelius J, Grunewald J, Gyllfors P, et al
Brain Behav. Immun. 2018 02;68():146-157

Stepped care in primary care - guided self-help and face-to-face cognitive behavioural therapy for common mental disorders: a randomized controlled trial.
Salomonsson S, Santoft F, Lindsäter E, Ejeby K, Ljótsson B, Öst L, et al
Psychol Med 2018 07;48(10):1644-1654

Cortical abnormalities in bipolar disorder: an MRI analysis of 6503 individuals from the ENIGMA Bipolar Disorder Working Group.
Hibar D, Westlye L, Doan N, Jahanshad N, Cheung J, Ching C, et al
Mol. Psychiatry 2018 04;23(4):932-942

Kontakt

Martin Ingvar

Professor
Ingvar
K8 Klinisk neurovetenskap
MI
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2023-05-26