Bild på hjärnan i blått

Martin Ingvars forskargrupp

Kognitiv neurofysiologi.

Vi fokuserar på vetenskapen om den subjektiva hälsoupplevelsen med en kognitiv neurovetenskap och translationell forskningsstrategi. Hälsostatistik visar att hälften av sjukfrånvaron i Sverige kan tillskrivas den subjektiva hälsoaxeln.