Martin Ingvars forskargrupp

This page in English

Kognitiv neurofysiologi

Vi fokuserar på vetenskapen om den subjektiva hälsoupplevelsen med en kognitiv neurovetenskap och translationell forskningsstrategi. Hälsostatistik visar att hälften av sjukfrånvaron i Sverige kan tillskrivas den subjektiva hälsoaxeln.

Vår vision är att utveckla omfattande fysiologiska/ biomedicinska förklaringar till den subjektiva hälsoerfarenheten och uppdraget definieras av otillfredsställda medicinska behov hos patienter med en låg subjektiv hälsoerfarenhet/ låg självkänsla eller kronisk smärta.

Subjektiva upplevelser regleras från prefrontala cortex och vi studerar hur minskad kortikal kontroll påverkar t.ex. smärtupplevelse, känslomässig/ kognitiv reglering och inflammatoriska markörer samt i behandlingsstudier.

Vi innehar expertis inom PET, MR, beteendevetenskap samt beteendegenetik. Våra forskningsresultat har haft betydelse för förståelsen av smärtreglering, emotionell reglering och beslutsfattande.

Forskningsprojekt

  •     Reglering av empati för annans smärta
  •     Genetiska faktorers betydelse för smärtupplevelse och transmittospecifik smärtlindring
  •     Sensoriska upplevelser och hjärnavbildning med fMRI: en studie av fibromyalgipatienter

Utvalda publikationer

Limbic justice--amygdala involvement in immediate rejection in the Ultimatum Game.
Gospic K, Mohlin E, Fransson P, Petrovic P, Johannesson M, Ingvar M
PLoS Biol. 2011 May;9(5):e1001054

Conditioned pain modulation is associated with common polymorphisms in the serotonin transporter gene.
Lindstedt F, Berrebi J, Greayer E, Lonsdorf T, Schalling M, Ingvar M, et al
PLoS ONE 2011 Mar;6(3):e18252

Getting the grip on nonspecific treatment effects: emesis in patients randomized to acupuncture or sham compared to patients receiving standard care.
Enblom A, Lekander M, Hammar M, Johnsson A, Onelöv E, Ingvar M, et al
PLoS ONE 2011 Mar;6(3):e14766

Perception of thermal pain and the thermal grill illusion is associated with polymorphisms in the serotonin transporter gene.
Lindstedt F, Lonsdorf T, Schalling M, Kosek E, Ingvar M
PLoS ONE 2011 Mar;6(3):e17752

5-HTTLPR and COMTval158met genotype gate amygdala reactivity and habituation.
Lonsdorf T, Golkar A, Lindstöm K, Fransson P, Schalling M, Ohman A, et al
Biol Psychol 2011 Apr;87(1):106-12

Gruppmedlemmar

Christoph AbéForskarassistent
Frida BayardDoktorand, Forskarstuderande
Christine BedingerAnknuten
Sara BengtssonAnknuten
Jonathan BerrebiForskningsingenjör
Orestis FlorosForskarstuderande
Patrik Georgii-HemmingAnknuten
Per Hamid GhatanAnknuten
Eva Henje BlomAnknuten
Martin IngvarForskargruppsledare, Professor/överläkare
Alexander LebedevPostdoc
Andreas LidströmAnknuten
Anais LouzoloAnknuten
Fritjof NorrelgenAnknuten
Ninni PerssonPostdoc
Predrag PetrovicLektor/överläkare
Lisbeth SachsAnknuten
Rouslan SitnikovAnknuten
Lars TigerströmAnknuten
Torbjörn VestbergDoktorand, Forskarstuderande
Mimmi WernmanProjektadministratör
Nathalie WrobelPostdoc
Anne ZachauAnknuten
Malin Åberg BjörnsdotterAnknuten

Integrativ medicinKlinisk neurovetenskap