Marianne Kristianssons forskargrupp

Social neurovetenskap, riskbeteende och lagstiftning

Vår forskning syftar till att undersöka våld utifrån ett folkhälsoperspektiv. Under senare år har specifik kunskap om hälsorelaterade konsekvenser av våld och trauma efterfrågats allt mer. Våld, trauma, fysisk och psykisk ohälsa kan vara sammanlänkat via komplexa samspel mellan immunsystemet och centrala nervsystemet. Jag har expertis inom tre medicinska specialiteter; rättspsykiatri, anestesiologi och smärtlindring. Min målsättning är att även min forskning ska vara multidisciplinär. 

Forskningsprojekt

I dagsläget driver jag tre övergripande forskningsprogram på Institutionen för klinisk neurovetenskap på KI; neuroprogrammet, riskprogrammet och behandlings- och innovationsprogrammet. Målet med dessa program är att generera samhällsnyttig kunskap om kontextspecifika risk-och skyddsfaktorer för våldsamt beteende.

Neuroprogrammet innefattar biologiska studier på emotionell aktivitet och reaktivitet med särskild tonvikt på empati, avvikande beteende, aggression och våld. I tidigare studier har vi undersökt hjärnans struktur och funktion med magnetkamerateknik (sMRI och fMRI) hos gärningspersoner med brist på empati. Vi har ett pågående samarbete med docent Predrag Petrovic, KI, där vi planerar att starta upp ytterligare en hjärnavbildningsstudie avseende gärningspersoner med olika grad av psykopatiska drag samt förmåga till empati och känsloreglering. Dessutom har vi samarbete med professor Jari Tiihonen, KI, där vi är i uppstarten av ett stort genetisk projekt på klienter inom Kriminalvården med syftet att undersöka samband mellan specifika kandidatgener och grad av psykopati. I riskprogrammet har olika riskbedömningsinstrument validerats bland klienter inom allmän-och rättspsykiatrin samt i kriminalvårdskontext. Behandlings- och innovationsprogrammet syftar till att utveckla interaktiva datorbaserade behandlingsmodeller för riskbedömning av avvikande beteende, behandling av lagöverträdare samt utbildning av personal inom rättspsykiatri och kriminalvård.

Utöver min forskningsposition på KI är jag även överläkare på Rättsmedicinalverket. På den Rättspsykiatriska avdelningen driver vi ett antal forskningsprojekt, där flera studier utgår ifrån en sammanlänkad databas om dödligt våld under en treårsperiod. Arbetet relaterat till databasen genomförs i samarbete med Rättskemiska avdelningen i Linköping och Rättsmedicinska avdelningen i Uppsala. Databasen innefattar information om både gärningspersoner och offer. I en av studierna undersöks karakteristika för dödligt våld i nära relationer, vilket även innefattar samkönade parrelationer samt kvinnliga gärningspersoner. I ett annat projekt studeras kvaliteten av riskbedömningar genom att följa upp livstidsdömda och deras situation efter avtjänad påföljd, med avseende på misskötsamhet och återfall. 

Marianne Kristiansson har sedan 2001 en till två gånger per år givit specialistkurs, numera Metis-kurs för blivande specialistläkare i psykiatri, rättspsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Kursen heter Rättspsykiatrisk utredning och vård. 

Utvalda publikationer

Infection during childhood and the risk of violent criminal behavior in adulthood.
Blomström Å, Kosidou K, Kristiansson M, Masterman T
Brain Behav. Immun. 2019 Feb;():

The effect of gender on the outcome of forensic psychiatric assessment in Sweden: A case vignette study.
Sygel K, Sturup J, Fors U, Edberg H, Gavazzeni J, Howner K, et al
Crim Behav Ment Health 2017 Apr;27(2):124-135

Mental Health Services and Public Safety: Substance Abuse Outpatient Visits Were Associated with Reduced Crime Rates in a Swedish Cohort.
Durbeej N, Palmstierna T, Rosendahl I, Berman A, Kristiansson M, Gumpert C
PLoS ONE 2015 ;10(9):e0137780

Boldness and its relation to psychopathic personality: Prototypicality analyses among forensic mental health, criminal justice, and layperson raters.
Sörman K, Edens J, Smith S, Clark J, Kristiansson M, Svensson O
Law Hum Behav 2016 Jun;40(3):337-49

Differentiating male and female intimate partner homicide perpetrators: A study of social, criminological and clinical factors. 
Caman S, Howner K, Kristiansson M, Sturup J. 
International Journal of Forensic Mental Health 2016;15:No1:26-34

Differentiating intimate partner homicide from other homicide: A Swedish population-based study of perpetrator, victim and incident characteristics.
Caman S, Howner K, Kristiansson M, Sturup J.
Psychology of Violence 2016: online publication http://dx.doi.org/10.1037/vio0000059 - Psychology of violence 2017;7:2:306-315

Reliability and Construct Validity of the Psychopathic Personality Inventory-Revised in a Swedish Non-Criminal Sample - A Multimethod Approach including Psychophysiological Correlates of Empathy for Pain.
Sörman K, Nilsonne G, Howner K, Tamm S, Caman S, Wang H, et al
PLoS ONE 2016 ;11(6):e0156570

Trends in rates and characteristics of intimate partner homocides between 1990 and 2013.
Caman S, Granath S, Kristiansson M, Sturup J.
Journal of Criminal Justice 2017;49:14-21.

Effects of 25 mg oxazepam on emotional mimicry and empathy for pain: a randomized controlled experiment.
Nilsonne G, Tamm S, Golkar A, Sörman K, Howner K, Kristiansson M, et al
R Soc Open Sci 2017 Mar;4(3):160607

Mentally disordered offenders and risk assessment.
Persson M, Belfrage H, Fredriksson B, Kristiansson M.
J International Association of Forensic Mental Health  2017 – http://dx.doi.org/10.1080/14999013.2016.1266420

Violent victimization and health service utilization in a forensic psychiatric context: a comparison between offenders with mental disorders and matched controls.
Persson M, Belfrage H, Kristiansson M
BMC Psychiatry 2017 03;17(1):91

Böcker

  • Bauer, Maria och Kristiansson, Marianne 2012. Hot och våld på jobbet. 1. uppl. Stockholm: Studentlitteratur. 

Gruppmedlemmar