Kristina Alexandersons forskargrupp: SHoL

This page in English

År 2003 startades forskargruppen "Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor" (SHoL) vid Karolinska Institutet. Under ledning av professor Kristina Alexanderson har gruppen etablerats som en ledande forskargrupp inom sjukfrånvaroområdet.

SHoL-gruppen är tvärvetenskaplig och multiprofessionell och arbetar med både epidemiologiska och kvalitativa analysmetoder. Det traditionella socialmedicinska perspektivet, med fokus på sociala skillnader, marginalisering och faktorer på olika strukturella nivåer kompletteras med ett genusperspektiv och ett hälsoperspektiv.

Forskningsprojekt

Här kan du läsa mer om våra forskningsprojekt

Publikationer

Här kan du läsa mer om våra publikationer

Gruppmedlemmar

Kristina Alexanderson Professor, Avdelningschef
Sandra Doveson Doktorand
Rasmus Elrud Fil lic, doktorand
Kristin Farrants Fil dr, post doc
Emilie Friberg Med dr, forskarassistent
Katalin Gémes Med dr, post doc
Lena Gonäs Fil dr, senior forskare
Klas Gustafsson Fil dr, forskarassistent
Hanna Gyllensten Med dr, post doc
Mahbuba Haque Statistiker
Pontus Josefsson Statistiker
Korinna Karampampa Med dr, post doc
Linnea Kjeldgård Statistiker, doktorand
Krisztina László Forskarassistent
Per Lytsy Docent, forskare
Andreas Malm Doktorand
Chantelle Murley Forskningsassistent
Henrik Nilsson Doktorand
Kerstin Nilsson Statistiker
Jan Norberg Docent
Veronica Svärd Fil dr, post doc
Mirkka Söderman Doktorand
Anknutna  
Gino Almondo Analytiker
Marie-Louise Andersson-Barrenäs Docent
Charlotte Björkenstam Med dr, post doc
Sandra Blomqvist Doktorand
Ute Bültmann Professor
Jenny Head Professor
Gunnel Hensing Professor
Anders Kullgren Professor
Tea Lallukka Forskare
Ulrik Lidwall Med dr
Staffan Marklund Senior professor
Otso Rantonen Doktorand
Fredrik Saboonchi Professor
Magnus Stenbeck Docent, forskare
Helena Stigson Docent
Petter Tinghög Med dr, post doc
Jussi Vahtera Professor
Margaretha Voss Docent
Agneta Wennman-Larsen Docent
Hugo Westerlund Professor
Anders Wikman Docent
Samantha Wood Doktorand
Fei Yang Med dr, post doc
Försäkringsmedicin