Kristina Alexandersons forskargrupp: SHoL

This page in English

År 2003 startades forskargruppen "Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor" (SHoL) vid Karolinska Institutet. Under ledning av professor Kristina Alexanderson har gruppen etablerats som en ledande forskargrupp inom sjukfrånvaroområdet.

SHoL-gruppen är tvärvetenskaplig och multiprofessionell och arbetar med både epidemiologiska och kvalitativa analysmetoder. Det traditionella socialmedicinska perspektivet, med fokus på sociala skillnader, marginalisering och faktorer på olika strukturella nivåer kompletteras med ett genusperspektiv och ett hälsoperspektiv.

Forskningsprojekt

Här kan du läsa mer om våra forskningsprojekt

Publikationer

Här kan du läsa mer om våra publikationer

Gruppmedlemmar

Kristina Alexanderson Professor, forskargruppsledare
Sandra Doveson Doktorand
Lingjing Chen Med dr, post doc
Rasmus Elrud Med lic, doktorand
Kristin Farrants Fil dr, post doc
Emilie Friberg Med dr, forskare
Klas Gustafsson Fil dr, forskarassistent
Mahbuba Haque Statistiker
Pontus Josefsson Statistiker
Korinna Karampampa Med dr, post doc
Linnea Kjeldgård Statistiker, doktorand
Nils Larsson Statistiker
Per Lytsy Docent, forskare
Andreas Malm Doktorand
Staffan Marklund Senior professor
Chantelle Murley Doktorand
Henrik Nilsson Doktorand
Kerstin Nilsson Statistiker
Ulrika Rönningås Doktorand
Veronica Svärd Fil dr, post doc
Mirkka Söderman Doktorand
Anknutna  
Gino Almondo Analytiker
Charlotte Björkenstam Med dr, post doc
Ute Bültmann Professor
Hanna Gyllensten Med dr, post doc
Lena Gonäs Senior professor
Jenny Head Professor
Gunnel Hensing Professor
Johanna Holm Med dr, post doc
Anders Kullgren Professor
Tea Lallukka Forskare
Ulrik Lidwall Med dr
Fredrik Saboonchi Professor
Laura Salonen Doktorand
Magnus Stenbeck Docent, forskare
Helena Stigson Docent
Petter Tinghög Med dr, post doc
Jussi Vahtera Professor
Margaretha Voss Docent
Agneta Wennman-Larsen Docent
Hugo Westerlund Professor
Fei Yang Med dr, post doc
Försäkringsmedicin