KI-Psykologi: populärvetenskapliga föreläsningar 2023

Avdelningen för psykologi (Institutionen för klinisk neurovetenskap) vid Karolinska Institutet kommer under året att presentera aktuell psykologisk forskning för en intresserad allmänhet och för kollegor som vill ha en lättsmält sammanfattning av forskningsläget inom olika områden. Det kommer att handla om sömn, intelligens, emotioner, sjukdomsupplevelse, smak, ätstörningar, lukt, smärta, behandling av ångest och depression, och mycket annat.

20/6, kl 12-13

Skärmhälsa – Hur påverkar digitala medier vår hälsa och inlärning?

Föreläsare: Professor Lisa Thorell

Barn, ungdomar, och vuxna tillbringar idag alltmer tid framför skärmar såsom datorer, surfplattor och mobiler. I Sverige har vi även en mycket hög grad av digitalisering av skolan med t.ex. digitala läromedel eller fri sökning av information via internet. Till och med förskolorna uppmanas att använda digitala verktyg för de allra minsta barnen. Hur påverkar denna digitalisering av hela samhället egentligen vår hälsa och inlärning? Är risken för negativa effekter större för vissa individer jämfört med andra? Denna föreläsning ger en överblick av det aktuella forskningsläget vad gäller potentiella negativa affekter av digitala medier (dataspel och sociala medier) för vår fysiska och mentala hälsa. Den tar även upp Skolverkets senaste digitaliseringsstrategi och vad forskningen visat avseende sambandet mellan användning av digitala verktyg och inlärning hos både elever i grundskola/gymnasiet och studenter inom högskolan.

Hjärtligt välkomna!

 

Karolinska Institutet, Solna Biomedicum, Solnavägen 9, Eva & Georg Klein föreläsningssal

 

Se den inspelade föreläsningen här.

Hur lång tid behöver vi sova? Se den inspelade föreläsningen från 23/2 här.

Innehållsgranskare:
2023-06-22