Karolinska Institutet har nu fått sin första professor i försäkringsmedicin!

Ellenor Mittendorfer-Rutz tillträdde tjänsten som professor i försäkringsmedicin, vid Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för Klinisk neurovetenskap den 1 april 2019. Hon är även chef för Avdelningen och forskargruppsledare. Hennes tvärvetenskapliga och translationella forskning omfattar både etiologisk, prognostisk, interventions- och behandlingsforskning. Fokus för hennes studier är sjukfrånvaro och förtidspension i psykiska diagnoser och i andra diagnoser såsom hjärt- och kärlsjukdomar och muskuloskeletala diagnoser. Ett annat fokus är att studera detta bland migranter, särskilt flyktingar. Här finns mer information om hennes forskargrupp

Ämnesområdet försäkringsmedicin är relativt nytt och har under de senare åren utvecklats betydligt. Karolinska Institutet har haft en ledande roll i den utvecklingen både nationellt och internationellt, en roll som nu blir ännu tydligare genom denna professur.

Sjukfrånvaro och förtidspension är synnerligen komplexa fenomen som kräver olika typer av tvärvetenskapliga studier, generellt samt inom olika diagnosområden (särskilt psykiska), yrken och livssituationer. Här kan läsa mer om Avdelningen för försäkringsmedicin