IMSE enkätstudie

Om du har blivit tillfrågad att delta kan du logga in nedan.

Logga in här!

Obs! Har du svårt att logga in? Tänk på att inloggningen är känslig för stora och små bokstäver i användarnamn och lösenord. Om du inte kan logga in, höra av dig till IMSE-sekretariatet så hjälper vi dig lösa problemet så fort som möjligt!

Email: imse-studien@cns.ki.se
Institutionen för klinisk neurovetenskap

Vem blir inkluderad i IMSE-studiens enkätdel?

I IMSE-studiens enkät deltar både kontroller (personer utan MS) och fall (MS-patienter). Alla som deltar ombeds att svara på ett frågeformulär om miljö- och levnadsvanor. Vid ett senare tillfälle tillfrågas även studiedeltagarna om de kan tänka sig att lämna ett blodprov.

Varför görs IMSE-studiens enkätdel?

IMSE-studien syftar till att undersöka geners och miljöns betydelse för uppkomsten av MS och dess behandling. Vi hoppas att studien kan ge mer kunskap om orsaken till inflammation i nervsystemet för att i framtiden kunna behandla och förebygga sjukdomen bättre.

Kontroller (personer utan MS)

Anledningen till att just du blivit inkluderad är att du slumpmässigt valts ur befolkningen som kontrollperson (person utan MS) till ett av våra fall (MS patient). Till varje fall inkluderas två kontrollpersoner. Dessa kontroller matchas mot fallet gällande kön, ålder och boendelän med hjälp av skatteverket.

Fall (MS-patienter)

Anledningen till att just du blivit inkluderad är att du deltar i någon av IMSE-läkemedelsstudier. Det har gått minst två år sedan diagnos och du har inte deltagit i vår systerstudie EIMS.

Ann Hagerborn
2023-09-26