Fristående kurser

Nedan listas de kurser som avdelningen för psykologi erbjuder under hösten 2021. På respektive sida hittar du information om kursens upplägg, behörighetskrav, anmälan och antagning.

 

Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar - Forensisk psykologi är den del av psykologin som integrerar psykologi och rättsväsende. Kursen ger en fördjupning till kliniskt arbete med riskbedömningar. I Sverige utförs detta arbete främst inom utredande och vårdande rättspsykiatri, kriminalvård, sluten ungdomsvård samt polisväsende men också inom allmänpsykiatrisk verksamhet.
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om evidensbaserade metoder för riskbedömningar.

 

Introduktion till mixed-methods: att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod inom medicinsk vetenskap - Kursen tar, på en grundläggande nivå, upp de forskningsmetodologiska grunderna till kvalitativ och kvantitativ metodik, diskuterar skillnader mellan ansatserna och fallgropar i dess användande samt beskriver praktisk applicering av mixed-methods steg för steg.

 

Introduktion till klinisk neuropsykologi - Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig teoretiska kunskaper om hjärnans anatomiska och strukturella delsystem samt deras påverkan på beteenden och funktioner. Kursen har ett särskilt fokus på de neuroanatomiska nätverk som reglerar funktioner som t.ex. uppmärksamhet, minne, perception och språk.

 

Introduktion till psykologi - Kursen behandlar centrala ämnesområden inom psykologi såsom uppmärksamhet och perception, medvetande, evolutionspsykologi, utvecklingspsykologi, personlighet, emotioner, socialpsykologi, inlärning, minne, kognition, och psykologiska störningar.