Studie om ny mekanism för social perception av andras uppmärksamhet och dess roll vid autism

Arvid Guterstam på Avdelningen för psykologi, KI får 6 miljoner kr i etableringsbidrag från Vetenskapsrådet och 1 miljon kr från StartNeuro Start Up grant.

Arvid Guterstam
Arvid Guterstam Foto: Ulf Sirborn

Autism drabbar 1-2% av befolkningen och är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och en benägenhet att göra saker på ett upprepat sätt. En av de största utmaningarna i autism är att behandla de sociala nedsättningarna. Eftersom de underliggande hjärnmekanismerna är okända syftar existerande behandlingar till att förändra beteendekonsekvenserna, såsom att öva på turtagning i konversioner och att inta åhörarens perspektiv.

 

Begreppet ”theory of mind” syftar till vår förmåga att ”läsa andras tankar”, och för detta behöver hjärnan en inre modell av den andras uppmärksamhet. De flesta av oss ”tankeläser” automatiskt, men personer med autism har en slående selektiv nedsättning in denna förmåga, och man vet inte varför. Arvid Guterstam kommer i en serie studier utforska en ny mekanism för hur våra hjärnor representerar andras uppmärksamhet likt en omedveten “rörelse-stråle” mellan andra individer och föremål i uppmärksamhetsfokus. Projektet kommer att undersöka hur denna mekanism är påverkad vid autism, och om den går att “träna upp” med hjälp av kognitiv träning och avancerad hjärnavbildning för att förbättra social kognition hos autistiska individer.

AG
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-04-03