Medel från Vetenskapsrådet för studie om karaktäristika hos diagnosen utmattningssyndrom

Erik Hedman-Lagerlöf, forskare på Avdelningen för psykologi vid Karolinska Institutet får tillsammans med Elin Lindsäter och Christian Rück 2,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Portrait of Erik Hedman.
Erik Hedman, credit: Ulf Sirborn. Foto: Ulf Sirborn

Prevalensen av patienter som diagnosticeras med utmattningssyndrom har ökat kraftigt inom svensk sjukvård de senaste åren och diagnosen har kommit att bli en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Denna studie syftar till att öka kunskapen om eventuella utmärkande drag hos diagnosen, vilket kan bana väg för ytterligare studier av dess validitet och i förlängningen till mer effektiva vårdinsatser".

EH
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-03-29