Erik Andersson får Stora Psykologpriset 2023

Erik är studierektor på avdelningen för psykologi, han är psykolog, PhD, docent i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet samt ordförande i Sveriges kliniska psykologers förening.

Erik Andersson
Erik Andersson

För att utses till finalist ska psykologerna:

  • Bidra med psykologisk kunskap i aktuella och brännande samhällsfrågor.
  • Visa på en bredd i sin praktik och sitt tilltal.
  • Genom sitt arbete ha potential att nå och påverka många människor och sammanhang.

Erik varvar undervisning med kliniskt arbete och forskning – och lyckas på ett förtjänstfullt sätt integrera de olika arenorna med varandra. För detta konststycke är Erik Andersson en ”självklar finalist”, anser juryn till Stora Psykologpriset 2023.

Läs en längre intervju med Erik på Psykologförbundets hemsida

Johanna Olsson
2023-10-04