Terapeutisk immundesign

MS är en neurodegenerativ sjukdom som leder till gradvis funktionsnedsättning. Orsaken tros vara en autoimmun reaktion, men de bakomliggande mekanismerna är ofullständigt utforskade.

Multipel skleros (MS)

Projektet syftar till att identifiera de strukturer i det centrala nervsystemet som immunförsvaret angriper, s.k. autoantigen. Vi har utvecklat en metod där ett stort antal proteiner kan screenas utifrån sin förmåga att aktivera autoreaktiva immunceller. De autoantigenkandidater som identifieras hos MS-patienter klonas och uttrycks med rekombinant teknik. De är våra redskap för att undersöka autoantigenens bidrag till sjukdomsutveckling och deras relevans som sjukdomsmarkörer. På sikt vill vi applicera autoantigenen för utveckling av individanpassad botande behandling.

Allergi

Vi identifierar, karakteriserar och producerar allergiframkallande ämnen, s.k. allergen. Syftet är att utveckla förfinad diagnostik och nya effektiva vacciner för behandling. Ca 25% av befolkningen i industrialiserade länder lider av allergiska besvär som hösnuva, eksem och astma. Den allergiska reaktionen orsakas av protein som frigörs från t.ex. pollen, kvalster eller epitel/hudflagor från sällskapsdjur. Vi intresserar oss särskilt för pälsdjursallergi och allergen från hund, katt och häst. Vårt mål är att identifiera alla relevanta pälsdjursallergen. I nuläget har vi producerat eller har tillgång till i det närmaste alla kända pälsdjursallergen som rekombinanta protein. Allergenen används för att kartlägga allergenprofiler hos pälsdjur och allergiprofiler mot enskilda pälsdjursallergen hos allergiker. Allergenen är våra redskap för att utveckla komponentupplöst diagnostik och för att designa nya allergivaccin för effektiv botande immunterapi.

Cancer

Uppskattningsvis kommer var tredje svensk att få en cancerdiagnos under sin levnad. Flera behandlingsalternativ finns idag, däribland immunterapi genom autolog celltransplantation av ex-vivo expanderade tumörspecifika lymfocyter. Strategin kräver att man specifikt kan aktivera immunceller riktade mot tumören. Tekniska framsteg inom DNA-sekvensering har öppnat för identifiering av mutationer i tumörspecifika gener, s.k. neoantigen. I nära samarbete med läkare och kliniskt verksamma forskare har vi utvecklat en metodplattform för att identifiera, producera och använda neoantigen för att aktivera cancerpatienters immunförsvar mot tumörer. Vårt mål är en individanpassad immunterapi där autologa neoantigen-aktiverade celler återförs till patienten.

Nilla Karlsson
2023-11-17