Per Svenningssons forskargrupp - vår forskning

Parkinson´s sjukdom (PS) är en folksjukdom där den grundläggande patofysiologin är oklar. Nästa genombrott i behandlingen av PS skall fördröja sjukdomsprogression, baserat på insikter i det underliggande patogena processen. Utvecklingen av sjukdomsmodifierande läkemedel försvåras av bristen på adekvat diagnostik och biomarkörer som återspeglar tidiga tecken på sjukdomen.

Neurofarmakologi - rörelsesjukdomar och depression

De klassiska motoriska tecknen vid PS föregås ofta av icke-motoriska symtom som depression, hyposmi, REM-sömnstörning och/eller förstoppning. Det är viktigt att utveckla en förbättrad kunskap om dessa kliniska tecken på tidig PD då neuroprotektiv och reparativ terapi mot PS helst skall erbjudas i ett tidigt skede för att effektivt ändra sjukdomsförloppet. I laboratoriet utvecklas cell och djurmodeller för att efterlikna den progressiva sjukdomsprogressen vid PS. Biokemiska, histologiska, farmakologiska, molekylärbiologiska och beteendemässiga tekniker används i dessa studier.

I kliniska studier med patienter genomförs kliniska skattningar, biokemiska och bildavgivande (PET och MRI) analyser. Vi har startat Bioparkohorten. En särskild emfas läggs på icke-motoriska symtom vid PS samt identifikationen av biomarkörer. Informationen överförs till en nyutvecklad PD kvalitetsregister. Forskningsgruppen studerar även unipolär depression i såväl djurmodeller som patientprover. Utöver PS, så studeras även andra rörelserubbningar framför allt Huntingtons sjukdom och ataxier.

Forskningsprojekt

  • Receptordynamik i neuroner. Fokus på adaptorproteiner och lipidaggregat
  • Studier av progressiv Parkinsonism
  • Studier av depression vid Parkinsons sjukdom och unipolär depression
  • Identifiering av kliniska biomarkörer i olika former av Parkinsonism
  • Pre-kliniska mekanistiska studier av substanser med potential för att testas i kliniska prövningar i Parkinsons sjukdom.

 

För mer information om vår forskning, vänligen besök vår engelska forskargruppssida, eller vår externa webbplats.

Kontakt

Profile image

Per Svenningsson

Professor/överläkare & Forskrgruppledare
PS
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2024-01-10